Bețe în roatele proiectelor Reșiței - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Procedurile pentru Școala Pittner, Blocul Fetelor și modernizarea iluminatului public au fost puse în cui, primele două fiind anulate, iar cea de-a treia pusă în suspensie de o contestație!

Multe sunt planurile municipalității reșițene, însă multe sunt și provocările prin care acestea trec pentru a le vedea transpuse în realitate. Zilele trecute, nu mai puțin de trei dintre acestea au ajuns la răscruce de drumuri.

În cazul primului dintre ele, cel vizând Școala Pittner (execuția lucrărilor pentru proiectul de restaurare și revitalizare a patrimoniului cultural – Centru expozițional și de evenimente Școala Pittner), Direcția de Achiziții Publice a municipalității a propus anularea procedurii de atribuire și reluarea ei la o dată ulterioară, după remedierea erorilor identificate în documentația de atribuire. Proiectul, cu o valoare totală estimată la 5,06 milioane de lei, cu finanțare prin fonduri norvegiene (prin programul Ro-Cultura), urmărește să scoată din ruine școala monument istoric și să o transforme într-un centru cultural demn de pus în ramă. Autoritatea contractantă (municipalitatea) a constatat însă că „se impun modificări substanțiale în ceea ce privește documentația de atribuire, din cauza unei erori umane prin care valoarea estimată a contractului de execuție a lucrărilor nu a fost corelată cu valorile lucrărilor din documentația tehnico-economică ce a stat la baza determinării valorii estimate a achiziției“. Documentul prin care a fost anulată procedura subliniază că nu puteau fi adoptate alte măsuri de remediere a situației fără încălcarea legii, astfel că decizia anulării a fost luată pentru a se asigura ofertanților „interesați accesul la informații complete, corecte și actualizate“.

Al doilea proiect rămas în pană vizează Blocul Fetelor. Sau mai exact execuția lucrării de dezvoltare a unui spațiu de desfășurare a activităților sociale, comunitare și culturale – obiectiv: Reabilitarea clădirii Blocul Fetelor. În cazul acestei inițiative, s-a constatat că valoarea estimată a achiziției, care se ridică la 3,89 milioane de lei fără TVA – bani ce trebuie suportați din bugetul orașului –, nu se regăsesc în pușculița urbei. Pentru anul acesta, aleșii reșițenilor au votat, în buget, suma de 22.000 de lei pentru Blocul Fetelor. Faptul că nu vor fi bani pentru obiectiv este confirmat și de „adresa transmisă de către Direcția Buget și Contabilitate (…) prin care se informează că nu există posibilitatea de a suplimenta bugetul, astfel încât să acopere lucrările prevăzute a se realiza în cursul acestui an, conform graficului de execuție prevăzut în documentația de atribuire“, se arată în documentul emis de Comisia de Evaluare.

Putem spune că problema celui de-al treilea proiect ne lasă oarecum în beznă. Asta pentru că vorbim de execuția de lucrări pentru investiția de eficientizare și modernizare a sistemului public de iluminat al Reșiței, cu o valoare estimată la 887.500 de lei fără TVA. Inițiativa cuprinde reabilitarea, extinderea și eficientizarea sistemului, demontarea a 569 de aparate de iluminat vechi și montarea a tot atâtea surse cu LED, pe stâlpii existenți sau nou proiectați, implementarea unui sistem inteligent de management și control prin telegestiune și multe altele. Aici, însă, există un contestator – una dintre cele două firme care au depus oferte – nemulțumit de faptul că oferta i-a fost respinsă ca inacceptabilă și neconformă. Printre multele explicații, am putut desprinde faptul că respectiva ofertă cuprindea alte tipuri de becuri decât cele acoperite de un anumit tip de certificat, care ar fi fost prezentat pentru ele. În vreme ce Primăria spune că respectivele documente nu sunt pentru becurile din ofertă, firma spune că le-ar acoperi totuși, pentru că ar fi similare. Deocamdată, rămâne ca LED-urile cu pricina să-și găsească lumina la… Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

JCS-Antoniu Mocanu