Caraş-Severin, Romania

Politica de confidențialitate

NV WOTAN MEDIA SRL

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

– valabil din 25. mai 2018. –

1. Introducere

În cele de mai jos dorim să vă informăm despre informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către NV WOTAN MEDIA Srl.

Prezenta informare privind protecția datelor cu caracter personal conține informatii importante privind gestionarea datelor Dumneavoastră personale. Prin furnizarea datelor Dumneavoastră personale vă exprimați acordul privind condițiile cuprinse în prezenta informare despre protecția datelor cu caracter personal.

Văr rugăm să citiți în mod regulat informarea despre protecția datelor cu caracter personal, pentru că modificările aduse la acesta sunt aplicabile în mod automat asupra datelor cu caracter personal furnizate de Dumneavoastră, chiar și în cazul în care în momentul furnizării de catre Dumneavoastră ale datelor cu caracter personal era valabil o altă informare despre protecția datelor cu caracter personal.

Modificările aduse la informarea despre protecția datelor cu caracter personal vor fi publicate pe paginile noastre web, respectiv vă vom notifica în alte moduri, în funcție de sursa prin care ne-ați pus la dispoziție datele Dumneavoastră. Vă rugăm, citiți cu deosebită atenție dispozițiile prezentei informări despre protecția datelor cu caracter personal scrise cu caractere semiîngroșate, pentru că acestea conțin dispoziții esențiale privind gestionarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care gestionarea datelor se va realiza prin una dintre paginile noastre web, atunci prin folosirea paginii web Dumneavoastră acceptați condițiile cuprinse în prezenta informare, indiferent dacă v-ați înregistrat pe pagina web sau nu. În cazul în care nu acceptati cele cuprinse în informarea despre protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să nu folosiți Pagina Web.

Paginile noastre web: www.caon.ro (în continuare: „Pagină Web”)

Prezenta informare despre protecția datelor cu caracter personal se referă în mod exclusiv la datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, Persoane vizate, ținând cont de faptul că datele apartinand persoanelor juridice, respectiv datele altor organizatii fără personalitate juridică nu se consideră date cu caracter personal.

În ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal sunt aplicabile următoarele legi:

 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (regulamentul general privind protecția datelor; denumit mai cunoscut GDPR)

Puteți accesa textul regulamentului aici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

 Art. 31 din Constitutia Romaniei; Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora; Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate; Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

2. Persoana operatorului de date

Nume NV WOTAN MEDIA SRL
E-mail: [email protected]
Telefon: +40255/212739
Sediul: Str. CAEN, , bl. 6, sc. 2, ap. 16, Resita, Caraş-Severin (punct de lucru Resita: Jurnal de Caraş-Severin str. Independentei, 5A)
CUI/CIF: RO 31980826
Nr. de înregistrare în registrul comerțului: J11/349/2013

3. Informații de bază

3.1. Baza legală principală a prelucrării datelor de către NV WOTAN MEDIA îl constituie acordul Persoanei vizate. Persoana vizată, în cazul prelucrării datelor sale pe bază de consimțământ, are dreptul să-și retragă în orice moment consimțământ, dar acest fapt nu va afecta legalitatea prelucrării datelor anterior retragerii. Datele referitoare la dovedirea consimțământului vor fi păstrate de IM până când acesta va fi necesar pentru dovedirea acordul sau pentru alte interese legitime a IM.

3.2. Persoana vizata este responsabila pentru realitatea și exactitatea datelor cu caracter personal furnizate de acesta. NV WOTAN MEDIA nu va verifica autenticitatea datelor cu caracter personal furnizate. IM nu este responsabil pentru prelucrarea datelor furnizate în mod eronat sau neautentice de către Persoana vizata, și nici pentru daunele suferite de către Parsoana vizata sau de terțe părți, provenite din furnizarea datelor în mod eronat sau neautentice de către Persoana vizata. IM nu-și asuma responsabil nici în cazul în care IM a fost indus în eroare în privința capacității de exercitiu a persoanei vizate.

3.3. Exprimarea consimtamantului

a) În cazul Paginii Web prin utilizarea Paginii Web, prin înregistrarea pe Pagina Web sau prin furnizarea datelor cu caracter personal prin alte modalități,

b) în toate celelalte cazuri se va realiza de catre persoana vizata prin alte modalități care pot fi dovedite (pe coală de hârtie – de exemplu cupoane de premii – în scris, prin scrisoare electronică, fax, înregistrări video și/sau audio, etc.).

3.4. În cazul Persoanelor interesate minori sub 14 ani, fără capacitate de exercitiu, date cu caracter personal în numele Persoanei vizate pot fi furnizate doar de reprezentanții lor legali. Pentru furnizarea datelor cu caracter personal al Utilizatorilor fără capacitate de exercitiu este necesar declarația reprezentantului legal. Declarația semnată se va transmite către IM prin predare personală, respectiv prin poștă, e-mail, sau fax, respectiv declarația se poate face și prin alte modalități, care pot fi dovedite (de exemplu înregistrări video și/sau audio).

3.5. Pentru prelucrarea datelor persoanelor minore cu vârsta sub 16 ani cu capacitate de exercițiu restrans, este necesara declarația de acord – făcut în modul definit la punctul 3.6. – al reprezentatului legal al minorului. Conform Codului Civil din Romania ( art. 41 ), exista un prag al virstei de 14 ani. Sub 14 ani minorul este reprezentat, iar dupa 14 ani este asistat, de catre parinti.

3.6. În cazul minorilor, care au împlinit vârsta de 16 ani nu este necesar acordul reprezentantului legal sau aprobarea ulterioara in vederea valabilității declaratiei lui de consimțămấnt pentru prelucrarea datelor (adică pentru înregistrarea, sau furnizarea datelor personale prin alte modalități). Aceste Persoane vizate își pot exprima consimțămấntul la prelucrarea datelor, în funcție de modul de colectare ale acestora.

3.7. Consimțămấntul Persoanei vizate în privința datelor cu caracter personal se va considera exprimat dacă acestea sunt comunicate sau publicate de către Persoana vizata în timpul apariției lui publice.

3.8. NV WOTAN MEDIA va prelucra datele cu caracter personal care au fost puse la dispoziția sa – în lipsa unei dispoziții legale diferite – doar în scopurile indicate prin prezenta informare, în măsura și pe durata necesară realizării scopului.

3.9. NV WOTAN MEDIA nu se ocupa de creare profile.

4. PRELUCRĂRI DE DATE

a) ABONAMENTE PRODUSE PRESĂ TIPĂRITĂ

Persoane vizate

Persoanele care se abonează la produsele de presă NV WOTAN MEDIA

Scopul prelucrării datelor

În privința produselor de presă comercializate de NV WOTAN MEDIA către Persoanele vizate, încheierea contractului de abonare, îndeplinirea sarcinilor parțiale legate de contract (de exemplu înmânarea publicației comandată, facturare, etc.)

Îndeplinirea obligațiilor de păstrare a facturii și chitanței conform legislației

Datel de prelucrate

Nume*, adresă de domiciliu*, număr de telefon*, denumirea produsului comandat *, taxa de abonare, informații tehnice referitoare la abonament și la înmânarea produsului comandat sau al cadoului (de exemplu cod client denumirea ziarului/produsului comandat, suma taxei de abonare, acces la cutia poștală, etc.)

Baza legală privind prelucrarea datelor

Îndeplinirea contractului

Îndeplinirea obligației legale în ceea ce privește emiterea și păstrarea documentelor contabile

Operator de date

Distribuitori, organizator abonamente;

Durata prelucrării datelor

Evidența datelor abonatului și a abonării: 5 ani după terminarea abonării.

Contract de abonare și facturi: 8 ani după terminarea abonării conform obligației de păstrarea documentele contabile, totodată, în acest timp IM – în lipsa consimtamantului – nu are dreptul să folosească datele în alte scopuri.

În cazul în care consimtamantul Persoanei vizate se extinde și asupra scopurilor comerciale, atunci în continuare vz. Punctele j) și k).

Altele

Furnizarea datelor marcate cu * este necesară în vederea încheierii contractului. Dacă nu veți furniza aceste date, atunci IM nu va putea încheia contract de abonare cu Dumneavoastră, respectiv nu vă va putea oferi nici alte servicii (de exemplu card de fidelitate)

b) ABONAMENTE LA PRODUSE MEDIA DIGITALE

Persoane vizate

Persoanele care se abonează la produsele digitale de presă NV WOTAN MEDIA.

Scopul prelucrării datelor

În privința produselor media digitale comercializate de IM către Persoanele vizate, încheierea contractului de abonare, îndeplinirea sarcinilor parțiale legate de contract (de exemplu înmânarea publicației comandate, facturare, etc.), asigurarea accesarii online sau sau descărcarii ziarului digital.

Îndeplinirea obligațiilor de facturare și de păstrare conform legislației

Datele prelucrate

Nume*, adresă de e-mail*, număr de telefon, adresa de domiciliu*, data nașterii, produsul ales, datele pachetul de abonament

Legat de plata cu card bancar: datele cardului bancar

Baza legală privind prelucrarea datelor

Îndeplinirea contractului

Îndeplinirea obligației legale în ceea ce privește emiterea și păstrarea documentelor contabile

Operator de date

programului pentru evidența abonaților și emiterea facturilor, asigurarea posibilității de plată online cu card bancar prin PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (Boulevard Royal L-2449, Luxembourg) – Braintree

Durata prelucrării datelor

Evidența datelor abonatului și a abonării: 5 ani după terminarea abonării.

Facturi: în baza obligației de păstrare timp de 8 ani a documentelor contabile după terminarea abonării, totodată, în acest timp IM – în lipsa consimtamantului – nu are dreptul să folosească datele în alte scopuri.

În cazul în care consimtamantul Persoanei vizate se extinde și asupra scopurilor comerciale, atunci în continuare vz. Punctele j) și k).

Altele

Furnizarea datelor marcate cu * este necesară în vederea încheierii contractului. Dacă nu veți furniza aceste date, atunci IM nu va putea încheia contract de abonare cu Dumneavoastră.

d) PUBLICAREA ANUNȚURILOR ÎN PRODUSE MEDIA TIPĂRITE

Persoane vizate

Persoanele care publica anunț în produsele de presă tipărite NV WOTAN MEDIA

Scopul prelucrării datelor

Publicarea anunțului dorit de persoana fizică care a solicitat publicarea în produsul de presă ales.

Date prelucrate

Nume*, adresă de domiciliu*, număr de telefon, adresa de e-mail, conținutul anunțului (dacă în acesta apare oricare dintre datele personale a persoanei care a solicitat publicarea anunțului)

Baza legală privind prelucrarea datelor

Îndeplinirea contractului

Îndeplinirea obligației legale în ceea ce privește păstrarea datelor persoanei care a solicitat publicarea anunțului și emiterea și păstrarea documentelor contabile

Operator de date

Operatorii punctelor exterioare de preluare anunțuri (vanzatori spații anunțuri publicitare)

Durata prelucrării datelor

Evidența datelor persoanei care solicită publicarea anunțului și al anunțului: 5 ani.

Contract privind publicarea anunțurilor și facturi: timp de 8 ani în baza obligației de păstrare a documentelor contabile, totodată, în acest timp NV WOTAN MEDIA – în lipsa acordului – nu are dreptul să folosească datele în alte scopuri.

Altele

Furnizarea datelor marcate cu * se bazează pe legea 148/2000 privind publicitatea , respectiv sunt necesare pentru încheierea contractului în vederea publicării anunțului. Dacă nu veți furniza aceste date, atunci IM nu va putea publica anunțul.

Anunțurile se pot comanda prin servicii clienți IM, respectiv la partenerii IM, care transmit datele personale al Persoanei vizate către IM.

e) ANUNȚURI PUBLICITARE ÎN PRODUSE ONLINE

Persoane vizate

Persoanele care solicită publicarea unui anunț pe Paginile Web IM

Scopul prelucrării datelor

Publicarea anunțului dorit de persoana fizică care a solicitat publicarea pe Pagina Web aleasa.

Date prelucrate

Nume**, adresă de domiciliu**, număr de telefon, adresa de e-mail*, conținutul anunțului ( în cazul în care in acesta apare oricare dintre datele personale a persoanei care a solicitat publicarea anunțului)

Baza legală privind prelucrarea datelor

Îndeplinirea contractului

Îndeplinirea obligației legale în ceea ce privește păstrarea datelor persoanei care a solicitat publicarea anunțului, respectiv emiterea și păstrarea documentelor contabile

Operator de date

Durata prelucrării datelor

Evidența datelor persoanei care solicită publicarea anunțului și al anunțului: 5 ani.

Contracte privind publicarea anunțurilor și facturi: timp de 8 ani după terminarea contractului în baza obligației de păstrare a documentelor contabile, totodată, în acest timp IM – în lipsa acordului – nu are dreptul să folosească datele în alte scopuri.

Altele

Furnizarea datelor marcate cu * este necesară pentru încheierea contractului privind publicarea anunțurilor. Dacă nu veți furniza aceste date, atunci NV WOTAN MEDIA nu va putea publica anunțul.

Indicarea datelor marcate cu ** se bazează pe legea 148/2000 privind publicitatea, respectiv este necesară pentru încheierea contractului în vederea publicării anunțului.

Anunțurile se pot comanda prin servicii clienți IM, respectiv la partenerii contractuali IM, care transmit datele personale ale persoanei vizate către NV WOTAN MEDIA. Anunțurile pot fi transmise și prin Paginile Web corespunzătoare.

f) OPERAREA ȘI UTILIZAREA PAGINILOR WEB, ÎNREGISTRARE

Persoane vizate

Persoanele care vizitează, respectiv se înregistrează pe Paginile Web NV WOTAN MEDIA

Scopul prelucrării datelor

Operarea serviciilor accesibile prin Pagina Web, înregistrare, autentificare utilizator

Date prelucrate

Nume*, adresă de e-mail*, parolă*

Baza legală privind prelucrarea datelor

Consimtamant

Operator de date

Durata prelucrării datelor

Până la ștergerea înregistrării, respectiv până la revocarea consimtamantului. Dacă acordul Persoanei vizate se extinde și asupra scopurilor comerciale, atunci în continuare vz. punctele j) și k)

Altele

Furnizarea datelor marcate cu * este necesară în vederea înregistrării. Dacă nu veți furniza datele, atunci nu vă puteți înregistra.

Referitor la datele colectate în timpul navigării pe Pagina Web vz. informarea privind cookie-urile

g) TRIMITEREA NEWSLETTER-URILOR (SUMARUL ȘTIRILOR ZILNICE – știrile portalurilor CAON)

Persoane vizate

Persoanele care se înregistrează pentru newsletter-urile trimise de portalurile www.aradon.ro,www.bihon.ro ,www.tion.ro, www.erdon.ro

Scopul prelucrării datelor

Trimiterea e-mailului informativ, care conține sumarul știrilor care apar pe Pagina Web și link-urile acesteia

Date prelucrate

Nume*, adresa de e-mail*, localitate, data nașterii

Baza legală privind prelucrarea datelor

Consimtamant

Operator de date

The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – folosirea aplicației de trimitere e-mailuri Mailchimp

Facebook Contest – aplicație online pentru întocmirea formularelor și de colectare date

Durata prelucrării datelor

Consimtamant până la retragere

Altele

Furnizarea datelor marcate cu * este necesară pentru a putea utiliza serviciul dorit. Dacă nu veți furniza aceste date, atunci IM nu va putea trimite newsletter-uri.

h) CONCURSURI, VOTARI

Persoane interesate

Persoanele care participa la diferite jocuri, concursuri (de exemplu competiție de rețete), respectiv participantii la votari

Scopul prelucrării datelor

Organizarea și derularea de jocuri, concursuri, respectiv votari și alte acțiuni, predarea premiilor, în anumite cazuri colectarea datelor pentru marketing direct (dacă acest scop se va menționa în mod expres în legătura cu concursul respectiv)

Date prelucrate

În funcție de jocul respectiv: nume, domiciliu, adresă de e-mail, număr de telefon

Baza legală privind prelucrarea datelor

Consimtamant

Operator de date

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, B-dul Könyves Kálmán 12-14) – servicii privind spațiul de stocare în vederea jocurilor on-line.

În cazul predării premiilor subcontractantul care le va livra premiile.

Durata prelucrării datelor

Timp de 6 luni după desfășurarea evenimentului, NV WOTAN MEDIA va păstra datele câștigătorilor încă timp de 8 ani. Dacă Persoana vizata, cu aplicarea la una dintre jocuri, și-a dat consimtanmantul si pentru scopurilor comerciale, atunci în continuare vz. punctele j) și k)

Altele

În cazul în care nu veți furniza datele solicitate de jocul respectiv, atunci, din păcate, nu veți putea participa la jocul respectiv.

i) MARKETING DIRECT, MARKETING ELECTRONIC DIRECT

Persoane vizate

Persoanele care și-au dat consimtamantul prin diferite căi (de exemplu cu ocazia încheierii contractului de abonament, citirii de proba, participare la jocuri cu premii, etc.) la prelucrarea datelor pentru marketing direct și pentru contactări cu astfel de caracter

Persoanele cu care IM a fost în relații contractuale

Scopul prelucrării datelor

Derularea contactărilor pentru marketing direct: informare privind produsele, serviciile, jocurile IM

În privința acelor persoane, cu care NV WOTAN MEDIA a fost în relații contractuale: promovarea produselor sau serviciilor asemănătoare produselor sau serviciilor de care Persoana vizata a beneficiat

Date prelucrate

Nume, adresa de e-mail, data nașterii, localitatea

Baza legală privind prelucrarea datelor

Acord

Interes legitim în privința persoanelor, cu care IM a fost în relații contractuale

Operator de date

The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – folosirea aplicației de trimitere e-mailuri Mailchimp

Durata prelucrării datelor

Până la retragerea consimtamatului

În privința persoanelor care au fost în relații contractuale cu IM: până la refuzul Persoanei vizate

Altele

Denumirea interesului legitim: marketing direct (paragraful (47) al preambulului GDPR, respectiv în baza Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice).

IM asigură posibilitate de refuz (ștergerea înregistrării), astfel dacă Persoana vizata declară că nu dorește să fie contactat în scopuri publicitare de către IM, atunci datele sale vor fi șterse de NV WOTAN MEDIA și nu le va folosi în acest scop.

j) MARKETING DIRECT, MARKETING TELEFONIC DIRECT

Persoane vizate

Persoanele care și-au dat consimţământul prin diferite căi la prelucrarea datelor pentru marketing direct (de exemplu cu ocazia încheierii contractului de abonament, citirii proba, participare la jocuri cu premii, etc.) și pentru contactări cu astfel de caracter

Persoanele care apar în cartea telefonică publică, cei care nu au refuzat contactarea pentru marketing direct

Persoanele cu care NV WOTAN MEDIA a fost în relații contractuale

Scopul prelucrării datelor

Contactare în scopuri de obținerea acordului pentru marketing direct: informare privind produsele, serviciilor, jocurile NV WOTAN MEDIA

În privința acelor persoane, cu care NV WOTAN MEDIA a fost în relații contractuale: promovarea produselor sau serviciilor asemănătoare produselor sau serviciilor de care Persoana vizata a beneficiat

Date prelucrate

Nume, număr de telefon, data nașterii, localitatea

Baza legală privind prelucrarea datelor

Consimţământ

Interes legitim în privința persoanelor cu care NV WOTAN MEDIA a fost în relații contractuale, sau datele cărora apar în cartea publică de telefon online și nu își exprimă furnizorului de servicii refuzul privind contactările în scopuri de marketing direct

Operator de date

Durata prelucrării datelor

Până la retragerea consimţământului

În privința persoanelor cu care NV WOTAN MEDIA a fost în relații contractuale, respectiv cei care apar în cartea publică de telefon online: până la refuzul de către Interesați

Altele

Denumirea interesului legitim: marketing direct (paragraful (47) al preambulului GDPR, respectiv în baza legii nr. 365/2002 privind comertul electronic.

NV WOTAN MEDIA asigură posibilitate de refuz, astfel dacă Persoana vizata declară că nu dorește să fie contactat în scopuri publicitare de către IM, atunci datele sale vor fi șterse de NV WOTAN MEDIA și nu le va folosi în acest scop.

În privința înregistrărilor făcute în timpul convorbirilor telefonice vz. punctul q) în cele de mai jos.

k) INFORMARE PRIVIND SERVICIILE NV WOTAN MEDIA

Persoane vizate

Persoanele care utilizează serviciile oferite de NV WOTAN MEDIA

Scopul prelucrării datelor

Mentinerea legăturii, privind serviciile oferite de NV WOTAN MEDIA și îndeplinirea contractului

Date prelucrate

nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail (după caz)

Baza legală privind prelucrarea datelor

îndeplinirea contractului

Operator de date

The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – folosirea aplicației de trimitere e-mailuri Mailchimp

Durata prelucrării datelor

Pe perioada utilizării serviciului

Dacă consimţământul persoanei vizate se extinde și asupra scopurilor de marketing direct, atunci în continuare vz. punctele j) și k)

Altele

Acest tip de prelucrare de date cuprinde informarea de către NV WOTAN MEDIA, in legatura cu informațiile esențiale privind prestarea serviciilor, prin e-mail, telefon, sau în scris (a.n. mesaje de sistem și informări), astfel nu puteți să vă dezabonați, respectiv nu puteți refuza aceste infomatii.

l) ALTE COMUNICAȚII, ADMINISTRAREA RECLAMAȚIILOR

Persoane vizate

Persoana care intră în contact cu NV WOTAN MEDIA, sau care formulează reclamația

Scopul prelucrării datelor

În cazul contactării de către persoana vizata, obiectivul prelucrării datelor în funcție de scopul contactării (de exemplu scrisori de la cititori, răspuns la e-mailurile primite, soluționarea în fond a reclamațiilor și informare privind măsurile luate, etc.)

Date prelucrate

Nume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de domiciliu (în funcție de datele furnizate de către persoana vizata, sau în funcție de calea pe care se desfășoară comunicarea)

Baza legală privind prelucrarea datelor

Interes legitim

Operator de date

Durata prelucrării datelor

În funcție de tipul comunicării, respectiv a reclamației, dar de fiecare dată cel puțin timp de 3 ani de la soluționarea reclamației.

Altele

Denumirea interesului legitim: posibilitatea de a face dovadă ulterior conținutului comunicației cu clienții, soluționarea reclamațiilor, asigurarea calității.

În privința înregistrărilor făcute în timpul convorbirilor telefonice vz. punctul q) în cele de mai jos.

m) CONȚINUTURI EDITORIALE

Persoane vizate

Persoanele care apar în produsele de presă publicate de NV WOTAN MEDIA sau în conținuturile Peginii Web administrat de către acesta.

Scopul prelucrării datelor

Servicii mass-media, informarea publicului (sub acest punct intră de exemplu publicarea pozei puse la dispoziție de Persoana vizata în produse de presă tipărită sau pe Pagina Web, dacă Persoana vizata, sau în cazul Persoanei vizate sub 16 ani, reprezentantul legal al Persoanei vizate și-a exprimat consimtamantul)

Date prelucrate

Conținuturi editoriale (de exemplu pozelor, declarații, conținutul interviurilor)

Baza legală privind prelucrarea datelor

Consimtamant

Interes legitim (de exemplu în cazul persoanelor publice sau participărilor la evenimente publice)

Operator de date

Persoanele și firmele cărora li s-a dat în sarcină fotografierea

Ziariști insarcinati

Durata prelucrării datelor

Conținuturile care apar în produsele de presă tipărită sau digitală sunt arhivate de NV WOTAN MEDIA și le va șterge doar în cazul în care acesta este necesar pentru exercitarea unui drept al persoanei vizate.

Altele

Denumirea intereselor legitime: libertatea presei, libertatea exprimării opiniei, informarea publicului

n) SUPRAVEGHERE CU CAMERE VIDEO

Persoane vizate

Persoanele care intră în spațiile NV WOTAN MEDIA sau a grupului de firme

Scopul prelucrării datelor

Protecția vieții, integrității corporale a angajaților și altor persoane vizate.

Protecția produselor de mare valoare, echipamentelor, articolelor tehnice și ale altor bunurilor care se află la sediul, punctul de lucru și agențiile NV WOTAN MEDIA, respectiv fluxului numerar care se desfășoară în aceste locuri.

Sistemul de camere video, care a fost pusă în funcțiune din aceste scopuri este o soluție a tehnicii protecției, care servește la prevenirea accidentelor, faptelor care încalcă legea și atrag după sine daune, respectiv dezvăluirea încălcărilor legale observate și dovedirea lor în cadrul procedurii judecătorești sau ale autorităților.

Date prelucrate

Portret și poză, monitorizare comportament

Baza legală privind prelucrarea datelor

Interes legitim în privința angajaților NV WOTAN MEDIA

Consimtamantul persoanelor vizate terțe părți, care intră și stau în spațiile NV WOTAN MEDIA, data de către persoana vizata prin faptul că intră și stă în spațiul respectiv. Informarea privind acordul este asigurată prin marcajele care atrag atenția asupra acestui aspect.

Operator de date

Durata prelucrării datelor

În lipsa utilizării, 3 zile de la înregistrare

Destinatari

În cazul procedurii de încălcare a legii sau procedurii penale, autoritățile, judecătoriile care procedează

Altele

Denumirea interesului legitim: protecția persoanelor și ale bunurilor.

NV WOTAN MEDIA va monta camerele video într-un loc și un unghi de vedere, care corespunde scopului de protecția persoanelor și ale bunurilor mai sus menționat. Camerele video înregistrează doar imagini, nu pot fi utilizate pentru înregistrări audio.

Poziția exactă a camerelor video, funcțiile, evenimentele înregistrate și unghiul de vedere a camerei video au fost definite în regulamentul privind camerele video formulată de NV WOTAN MEDIA, care poate fi vizualizată la cerere în cazul intrării în spațiile NV WOTAN MEDIA.

Au dreptul de a vizualiza sau revizualiza angajații NV WOTAN MEDIA care dispun de drept în acest sens.

o) ÎNREGISTRĂRI AUDIO

Persoane vizate

Persoanele care intră în legătură cu NV WOTAN MEDIA pe cale telefonică, sau persoanele sunate de către angajații NV WOTAN MEDIA, indiferent dacă persoana va utiliza sau nu serviciile oferite de NV WOTAN MEDIA

Scopul prelucrării datelor

Încheierea contractului și posibilitatea de a dovedi ulterior declarațiile date prin telefon

Soluționarea reclamațiilor

Evaluarea și dezvoltarea serviciului clienți NV WOTAN MEDIA

Date prelucrate

Vocea persoanei vizate, respectiv datele cu caracter personal spuse în cadrul convorbirii

Baza legală pentru prelucrarea datelor

Îndeplinirea contractului în cazul încheierii contractului

Interesul legitim NV WOTAN MEDIA în lipsa încheierii contractului incheiat prin telefon

Operator de date

Operatori de date terțe părți cărora li s-a dat sarcina de a verifica ulterior materialele audio pentru asigurarea calității

Durata prelucrării datelor

Dacă pe înregistrarea audio s-a înregistrat încheierea unui contract, atunci înregistrarea audio se va păstra timp de 8 ani, în alte cazuri cel mut 1 an.

Altele

Denumirea intereselor legitime: realizarea responsabilității, asigurarea calității, controlul calității, soluționarea reclamațiilor

p) EXERCITAREA PRETENȚIILOR, LITIGII, PROCEDURILE AUTORITĂȚILOR

Persoane vizate

Persoanele față de care NV WOTAN MEDIA exercită pretenții (de exemplu NV WOTAN MEDIA trimite somație sau demarează procedură legală în privința plății taxei de abonament), sau cei care exercită pretenții față de NV WOTAN MEDIA

Datele cu caracter personal în cazuri legate de proceduri ale autorităților

Scopul prelucrării datelor

Exercitarea, executarea pretențiilor NV WOTAN MEDIA, în cazul exercitării pretențiilor față de NV WOTAN MEDIA dovedirea punctului de vedere NV WOTAN MEDIA, îndeplinirea adreselor, somațiilor autorităților

Date prelucrate

Nume, adresă de domiciliu, număr de telefon, alte informații legate de pretenții

Baza legală pentru prelucrarea datelor

Interes legitim

Îndeplinirea obligației legale

Operatorul de date

Perioada prelucrării datelor

8 ani după încheierea exercitării pretențiilor sau de la încheierea definitivă a procedurii demarate de autorități

Destinatar

Reprezentant legal dacă este necesar

Autoritate

Altele

Denumirea interesului legitim: executarea creanțelor, exercitarea pretențiilor, protecția drepturilor

q) „LISTA ROBINSON”

Persoane vizate

Persoanele care au refuzat să fie contactați în scopuri de marketing direct

Scopul prelucrării datelor

Prevenirea prelucrări ilegale a datelor

Date prelucrate

Adresă de e-mail, număr de telefon (fără nume)

Baza legală privind prelucrarea datelor

Interes legitim

Operator de date

Perioada prelucrării datelor

Până la obținerea consimtamantului

Altele

Denumirea interesului legitim: Interesul NV WOTAN MEDIA pentru a se conforma legislației aplicabile privind protecția datelor și altele, respectiv să îndeplinească cererea persoenei vizate privind autodeterminarea

r) PERSOANELE DE CONTACT AI PARTENERILOR DE AFACERI

Persoane vizate

Persoanele de contact ai partenerilor de afaceri

Scopul prelucrării datelor

Asigurarea comunicării fără obstacole în timpul relațiilor contractuale prin persoanele de contact ai partenerilor de afaceri, pentru care este necesar ca NV WOTAN MEDIA să cunoască datele persoane ale persoanelor de contact

Date prelucrate

Nume, adresă de e-mail, număr de telefon, numele societății și eventual funcția

Baza legală pentru prelucrarea datelor

Interes legitim

Operator de date

Durata prelucrării datelor

În temeiul contractului de bază, sau în cazul în care datele cu caracter personal se regăsesc în contract sau pe factura emisă legat de acesta, atunci în temeiul reglementărilor aplicabile documentelor doveditoare contabile, aceste documente se vor păstra timp de 8 ani de NV WOTAN MEDIA

Altele

Denumirea interesului legitim: Asigurarea comunicării necesare în timpul încheierii contractelor cu terțe părți

5. Prelucrarea datelor

5.1. Operatorul de date este considerată acea persoană fizică sau juridică sau oricare alt organ, care în numele gestionarului de date va prelucra datele cu caracter personal. Prelucrarea datelor nu înseamnă și dreptul de a lua decizii privind datele: operatorul de date va efectua deciziile privind prelucrarea datelor cu caracter personal luate de administratorul de date.

5.2. NV WOTAN MEDIA, legat de informarea detaliată de prelucrare a datelor cu caracter personal a făcut cunoscut persoana și sarcinile operatorilor de date. Ținând cont de faptul că prezenta informare nu este potrivit pentru prezentarea tuturor operatorilor de date, din acest motiv vă prezentăm pe scurt serviciile prestate de operatorii de date, folosite de catre NV WOTAN MEDIA:

a) înmânarea

b) servicii privind spațiul de stocare

c) servicii cu caracter de suport în domeniul IT

d) servicii de transmitere newsletter-uri și e-mailuri

e) ascultarea și evaluarea înregistrărilor audio al serviciilor clienți

f) asigurarea și supravegherea software-ului pentru administrarea societății

g) preluarea și transmiterea anunțurilor publicitare către NV WOTAN MEDIA (puncte externe de preluare anunțuri publicitare)

h) organizatori abonamente

i) asigurarea și supravegherea software-ului pentru evidența abonaților și anunțurilor publicitare, respectiv pentru emiterea facturilor

j) fotografiere, ziaristică

5.3. În cazuri individuale (jocuri cu premii, acțiuni, etc.) NV WOTAN MEDIA poate solicita și serviciile altor operatori de date, care vor fi prezentati în cadrul condițiilor de participare.

5.4. Operatorul de date nu are dreptul de a lua decizii în fond cu privire la prelucrarea de date, va putea prelucra datele cu caracter personal despre care află în mod exclusiv conform dispozițiilor NV WOTAN MEDIA, nu are dreptul de a efectua prelucrari de date în scopuri personale, de asemenea, este obligat să stocheze și să păstreze datele conform dispozițiilor NV WOTAN MEDIA.

6. Transmiterea datelor

6.1. Cu ocazia prezentării diferitelor prelucrări de date, NV WOTAN MEDIA a enumerat și destinatarii cărora li se transmit datele, respectiv categoria acestora.

6.2. Transmiterea datelor personale ale persoanei vizate este posibila către terțe părți, care vor cumpăra servicii de la NV WOTAN MEDIA – în întregime sau partial – (succesor în drepturi operator de date). În aceste cazuri pot fi predate și datele cu caracter personal păstrate de NV WOTAN MEDIA, referitor la persoana vizata, în măsura în care acesta este justificată de tranzacție. Astfel de transmiteri nu necesită acordul prealabil al persoanei vizate, dar NV WOTAN MEDIA va informa în prealabil persoana vizata ca în cazul în care persoana vizata se opune transmiterii datelor, atunci datele sale nu vor fi transmise.

6.3. Persoana vizata, în cazul prelucrării datelor pe cale automată, în bază de consimtamant sau îndeplinire contract, referitor la datele gestionate – furnizate de acesta către NV WOTAN MEDIA –, poate solicita ca NV WOTAN MEDIA să le transmită unui operator de date în afara NV WOTAN MEDIA , dacă acest lucru poate fi realizat din punct de vedere tehnic; datele operatorului destinatar, necesare pentru transmiterea datelor, vor fi furnizate de către persoana vizata. NV WOTAN MEDIA va informa persoana vizata în timp rațional despre obstacolele privind posibilitatea de a îndeplini aceste solicitări de transfer de date.

6.4. NV WOTAN MEDIA are dreptul și este obligat să transmită autorităților competente toate datele cu caracter personal care stau la dispoziție și au fost păstrate în mod reglementar de către acesta, și este obligat prin lege să le transmită. NV WOTAN MEDIA nu este răspunzător pentru astfel de transmiteri de date, sau pentru consecințele provenite.

7. Transmiterea datelor în terțe țări

7.1. NV WOTAN MEDIA nu transmite date cu caracter personal către operatorii de date care au sediul în terțe țări (adică în state care nu sunt membre al SEE).

7.2. În anumite cazuri NV WOTAN MEDIA poate folosi operatori de date cu sediul în terțe țări. De exemplu NV WOTAN MEDIA, în anumite cazuri, folosește MailChimp, The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) pentru a trimite newsletter-uri pentru grupuri. Mailchimp funcționează sub așa numitul Privacy Shield adoptat în anul 2016, care conferă posibilitatea transmiterii datelor în mod legal între administratorii de date și operatorii de date din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.

8. Siguranța datelor

8.1. NV WOTAN MEDIA asigură siguranța datelor conform prevederilor aplicabile.

8.2. NV WOTAN MEDIA în domeniul măsurilor privind siguranța datelor va lua, în special, acele măsuri tehnice și de organizare, și va dezvolta acele reguli procedurale, care asigură siguranța datelor prelucrate în privința accesului neautorizat, modificări, transferuri, dezvăluire, ștergere, distrugere, distrugerea întâmplătoare, sau deteriorarea lor întâmplătoare, de asemenea împotriva imposibilității accesării din cauza schimbării tehnicii utilizate.

8.3. NV WOTAN MEDIA la definirea și aplicarea măsurilor care servesc la asigurarea siguranței datelor ia în considerare nivelul dezvoltarii tehnice. Dintre mai multe posibilități de prelucrare a datelor IM va alegea opțiunea, care asigură cea mai mare siguranță pentru datele cu caracter personal, cu excepția, dacă acesta constituie dificultate disproporționată pentru NV WOTAN MEDIA. NV WOTAN MEDIA va aplica aceste cerințe și față de operatorii de date cu caracter personal.

8.4. NV WOTAN MEDIA se obligă să solicite tuturor terțe părți, cărora eventual le va transmite sau le va preda datele, să respecte angajamentele mai sus menționate. Totodată, în cazul transferului de date efectuată în mod legal de către NV WOTAN MEDIA, acesta nu își va mai asuma responsabilitate pentru daunele cauzate de destinatar.

8.5. Toți angajații NV WOTAN MEDIA , conform angajării sau alte raporturi juridice sunt obligati să respecte principiile mai sus menționate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, sau siguranța datelor.

9. Drepturile persoanei vizate referitoare la administrarea datelor sale personale

9.1. Persoana vizata oricând are dreptul să solicite informații despre administrarea datelor sale personale la una dintre posibilitățile de contact menționate în prezenta informare, poate solicita corectarea, ștergerea și limitarea gestionarii datelor sale, și își poate exprima refuzul față de o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal. De asemenea, Persoana vizata are dreptul la portabilitatea datelor.

9.2. NV WOTAN MEDIA va informa Persoana vizata, fără întârzieri nemotivate, dar în orice caz în termen de o lună de la intrarea cererii, despre măsurile luate în urma cererii formulate conform celor de mai jos. La nevoie, ținând cont de complexitatea și numărului de cereri, acest termen poate fi prelungit cu încă două luni. NV WOTAN MEDIA va oferi informații privind extinderea termenului – indicând motivele întârzierii – în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă cererea a intrat pe cale electronică, atunci, dacă există posibilitatea, și informarea se va face pe cale electronică, cu excepția, dacă Interesatul solicită altfel. Dacă în urma cererii Persoanei vizate considerăm că nu sunt necesare demersuri, atunci fără întârziere, dar cel târziu în termen de o lună de la intrarea cererii vom informa Persoana vizata despre motivele pentru care nu s-au luat măsuri, respectiv că are dreptul de a formula reclamații la autoritatea pentru protecția datelor, de asemenea își poate exercita și dreptul de soluționare prin instanțe.

9.3. Cerea se va îndeplini cu titlu gratuit, dar dacă cererea în mod evident este neîntemeiată sau – în special din cauza caracterului repetitiv – exagerată, atunci NV WOTAN MEDIA, ținând cont de costurile administrative ivite din cauza cererii, va putea aplica o taxă rezonabilă, sau poate refuza îndeplinirea cererii.

9.4. Dacă legat de identitatea personală a Persoanei vizate, care a depus cererea se ivesc îndoieli întemeiate, atunci se pot solicita mai multe informații necesare pentru identificare.

9.5. La solicitarea Persoanei vizate NV WOTAN MEDIA va informare dacă prelucrarea datelor cu caracter personal sunt în curs, și dacă răspunsul este unul afirmativ, Persoana vizata are dreptul să primească acces la datele sale cu caracter personal prelucrate de NV WOTAN MEDIA , respectiv la informațiile privind scopul prelucrării, categoria datelor, despre destinatarii sau categoria de destinatari, cărora s-au transmis sau urmează să se transmită datele cu caracter personal, despere perioada estimată a prelucrării datelor sau condițiile stabilirii acestei perioade, respectiv referitor la sursa datelor.

9.6. La cerere NV WOTAN MEDIA va pune la dispoziția Persoanei vizate o copie după datele cu caracter personal, care constituie obiectul prelucrării datelor de către NV WOTAN MEDIA . Pentru copii suplimentare cerute de Persoana vizata se poate aplica o taxă în sumă rațională calculată în baza costurilor administrative. Dacă interesatul depune cererea pe cale electronică, atunci informațiile se vor pune la dispoziție în format electronic utilizat în general, cu excepția cazului în care Interesatul solicită altfel.

9.7. Persoana vizata poate solicita corectarea datelor neexacte, de asemenea are dreptul să solicite și completare cu datele care lipsesc.

9.8. Persoana vizata poate solicita ștergerea datelor cu caracter personal de către NV WOTAN MEDIA , dacă

a) nu mai are nevoie de acestea în scopul pentru care s-a efectuat prelucrare datelor;

b) dacă Persoana vizata își retrage acordul, și nu există altă bază legală pentru administrarea datelor;

c) sunt îndeplinite condițiile în această privință conform punctului 10.1.;

d) prelucrarea datelor încalcă legea;

e) acestea se vor șterge în mod obligatoriu pentru îndeplinirea obligației legale referitoare la NV WOTAN MEDIA,

f) Persoana vizata este minor(ă) sub16 ani.

9.9. NV WOTAN MEDIA, la cerea de mai sus va șterge datele, cu excepția cazului în care continuarea administrării datelor este necesară pentru

a) practicarea dreptului libertății exprimării opiniei și dreptului la informare,

b) îndeplinirea unei obligații legale cu prevederi în această privință, referitoare la NV WOTAN MEDIA,

c) înaintarea, exercitarea, respectiv protecția pretențiilor legale.

9.10. La solicitarea Interesatul NV WOTAN MEDIA va limita prelucrarea datelor, dacă

a) Persoana vizata contestă exactitate datelor cu caracter personal, caz în care limitarea se referă la perioada, care va permite verificarea corectitudinii datelor respective,

b) deși prelucrarea datelor este ilegală, dar Persoana vizata se opune ștergerii, și în locul ștergerii solicită limitarea,

c) NV WOTAN MEDIA nu mai are nevoie de administrarea datelor, dar Persoana vizata solicită acest lucru pentru înaintarea, exercitarea, respectiv protecția pretenției sale legală,

d) Persoana vizata s-a opus prelucrării datelor conform punctului 10.1., caz în care limitarea se referă la perioada în care se va stabili dacă motivele legitime al operatorului de date sunt mai presus decât motivele legitime al Interesatului.

9.11. Dacă prelucrarea datelor conform celor de mai sus intră sub limitare, atunci astfel de date cu caracter personal pot fi prelucrate – cu excepția stocării – doar cu acordul Persoanei vizate, sau pentru înaintarea sau exercitarea pretenției sale legale, sau pentru a proteja drepturile altor persoane, sau pentru interesele publice importante a Uniunii, respectiv uneia dintre țările membre. Despre terminarea limitării NV WOTAN MEDIA va informa Persoana vizata care a solicitat acest lucru în prealabil.

9.12. Despre corectare, ștergere sau limitare NV WOTAN MEDIA va informa Persoana vizata, respectiv pe toți celor care le-a transmis anterior datele. IM va omite informarea dacă acest lucru este imposibil dau dacă necesită un efort prea mare. În cazul în care NV WOTAN MEDIA a publicat data cu caracter personal, și este obligat să-l șteargă, atunci ținând cont de tehnologia existentă și costurile realizări va executa demersurile raționale – inclusiv măsurile tehnice – ca că informeze operatorii de date, care administrează datele, despre faptul că Persoana vizata a solicitat ștergerea linkurilor datelor respective cu caracter personal sau ștergerea copiei sau al duplicatului.

9.13. Persoana vizata are dreptul să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal,

a) dacă acesta are loc conform unui interes legitim; caz în care prelucrarea datelor se va întrerupe, cu excepția situației în care sunt legate de motive legitime cu caracter obligatoriu, care stau mai presus decât interesele, drepturile și drepturile de libertate ale Persoanei vizate, sau din motive, care se leagă de înaintarea, exercitarea sau protecția pretențiilor legale,

b) dacă acesta are loc din motive de marketing direct sau este legat de acesta; în acest caz, prelucrarea datelor în acest scop nu se poate continua.

Punctele 9.2-9.4. sunt directive și în cazul opunerii.

9.14. Conform dreptului de portabilitate a datelor Persoana vizata poate solicita, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, ca NV WOTAN MEDIA să-i transmită datele cu caracter personal prelucrate într-un format folosit în general, care poate fi citit cu aparat, și să le transmită oricărui operator de date cu caracter personal, de asemenea, poate solicita transmiterea de către NV WOTAN MEDIA a datelor conform punctului 6.4.

9.15. Dacă NV WOTAN MEDIA nu va îndeplini cererea conform celor de mai sus a Persoanei vizate, atunci îl va informa despre motivul neîndeplinirii în cel mult o lună de la înregistrarea acestuia.

9.16. Dacă în opinia Persoanei vizate i s-au încălcat drepturile legate de datele sale cu caracter personal, atunci vă rugăm să notificați NV WOTAN MEDIA în privința reclamației, la una dintre datele de contact indicate în cele de mai jos.

9.17. NV WOTAN MEDIA indiferent de notificare are dreptul de a se adresa și la autorități. Dacă va decide astfel, atunci va putea înainta reclamația către autorități la una dintre posibilitățile de mai jos:

Autoritatea Internațională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informațiilor

Adresa: 010336 București, sectorul 1, B-dul Gheorghe Magheru numărul 28-30

Telefon: +40-318-059-211

Fax: +40-318-059-602

E-mail: [email protected]

9.18. Dacă observă prelucrare ilegală a datelor, atunci are dreptul de a iniția acțiune civilă. Soluționarea acțiunii aparține de competența tribunalului. Acțiunea poate fi demarată și la tribunalul conform domiciliului Dumneavoastră (puteți găsi enumerarea și datele de contact ai tribunalelor accesând următorul link: http://portal.just.ro/).

10. Modificările aduse asupra informării privind protecția datelor vor fi publicate pe Pagina Web.

În privința prelucrării datelor cu caracter personal se va aplica întotdeauna informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal valabil, chiar și în cazul în care cu ocazia înregistrării Interesatului sau cu ocazia furnizării datelor sale personale pe altă cale era încă în vigoare o variantă anterioară a informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

11. Contact

11.1. Dacă aveți orice întrebări, observații sau solicitări legate de prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, sau doriți exercitarea drepturilor stabilite la punctul 10., vă rugăm să luați legătura cu noi la numărul de telefon +40255/212739 sau la una dintre cele de mai jos:

NV WOTAN MEDIA SRL

Sediul: Str. CAEN, , bl. 6, sc. 2, ap. 16, Resita, Caraş-Severin

e-mail: [email protected]

12. Intrare în vigoare

Prezenta informare privind protecția datelor cu caracter personal este aplicabilă din data de 25. mai 2018.