Caraş-Severin, Romania

CARAŞ-SEVERIN – Din cele 221 de locuri solicitate de operatorii economici au fost ocupate în această toamnă abia 128!

Învăţământul dual reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional menită a corela oferta educaţională cu nevoile de dezvoltare economică. Cel puţin teoretic, oferă un răspuns mai rapid la nevoile operatorilor economici de a-şi asigura necesarul de forţă de muncă, în raport cu cerinţele pieţei. În practică, lucrurile stau puţin diferit, poate şi pentru că învăţământul teoretic exercită o forţă de atracţie cel puţin constantă, dacă nu sporită, asupra tineretului din ce în ce mai puţin numeros. În sprijinul acestei afirmaţii vin datele Inspectoratului Şcolar Judeţean, conform căruia planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2023-2024 a fost realizat în funcţie de 1.988 de elevi, cât totalizau efectivele claselor a VIII-a la începutul anului şcolar precedent. Comparativ, în 2010-2011 erau 3.287, după ce în 2004-2005 erau 4.071.

Pentru actualul an şcolar au fost alocate 2.077 de locuri pentru clasele a IX-a – zi, respectiv 83 de clase, plus 3 clase de învăţământ profesional special. Distribuţia acestora este următoarea: 62 de clase de învăţământ liceal (34 teoretice, 6 vocaţionale, 22 tehnologice) şi 21 de clase de învăţământ profesional (12,5 tradiţional, 8,5 dual). Din cele 221 de locuri solicitate de operatorii economici din judeţ în cadrul învăţământului dual au fost ocupate 128, astfel: 62 (din 103) la Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa, 45 (din 91) la Colegiul Tehnic Reşiţa şi 21 (din 27) la Liceul Tehnologic „Dacia“ Caransebeş.

În raport cu cererea, meserii cu perspective certe de angajare, la finalul studiilor, sunt cele de ospătar (28 locuri), bucătar (26) vânzător (15) şi brutar-patiser (13), în medie câte 11 locuri fiind solicitate pentru diverse alte meserii din industria uşoară, construcţii şi servicii. Această situaţie nu reprezintă o noutate, în condiţiile în care gradul de ocupare (58,9%) a scăzut uşor faţă 2022-2023 (61,2%), an şcolar în care s-au ocupat 93 din cele doar 152 de locuri solicitate.

Printre avantajele „instant“ (pare-se prea puţin tentante) de care se bucură elevii învăţământului dual se numără o bursă de studiu lunară de 200 de lei, o bursă suplimentară de cel puţin 200 de lei acordată de operatorul economic la care efectuează stagiul de instruire practică şi posibilitatea de a lucra la acesta pe o perioadă determinată şi de a avea câştiguri suplimentare. În plus, Primăria Reşiţa oferă elevilor din alte localităţi cazare şi masă gratuite pe durata şcolarizării, iar cea din Caransebeş oferă suplimentar o subvenţie lunară în sumă cel puţin egală cu cea primită de la stat.

JCS-Walter Fleck