Guvernul a dat judeţului 11,5 milioane de lei - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

CARAŞ-SEVERIN – Având în vedere veniturile proprii limitate ale unităților administrativ-teritoriale, acestea fiind în imposibilitate de a-și asigura buna funcționare, Guvernul a alocat, din Fondul de rezervă bugetară, bani şi judeţului Caraş-Severin, mai exact Consiliului Judeţean şi Primăriei Reşiţa!

Astfel, Consiliul Județean Caraș-Severin a primit 6, 5 milioane de lei, bani necesari, potrivit notei de fundamentare, „pentru plata cheltuielilor aferente cofinanțării, dar și a cheltuielilor neeligibile, pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile. Suma cerută de conducerea judeţului este necesară pentru acoperirea cheltuielilor aferente cofinanțarii și a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile „Modernizare DJ 581 intersecția cu DJ 586 A (Secășeni) – intersecție cu DN 57 (Grădinari)“. De asemenea, se vor achita plăţile restante ale Spitalului Județean de Urgență Reșița, această instituție înregistrând la data de 30.11.2021 datorii, raportate la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, în sumă totală de 23, 8 milioane de lei, iar veniturile proprii ale bugetului județului Caraș-Severin sunt insuficiente în raport cu necesarul de finanțare al instituției și nu se pot asigura transferuri din bugetul local pentru restabilirea echilibrului financiar al unităţii sanitare. În acest sens, s-a solicitat Guvernului suma de 1 milion de lei, reprezentând plăți restante, pentru preîntâmpinarea blocajului activității Spitalului Județean de Urgență Reșița.

„Precizăm faptul că Spitalul Județean de Urgență Reșița are în derulare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, însă aflându-se sub incidența prevederilor art. 49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, însă nu poate efectua plăți potrivit activităților derulate în cadrul proiectelor, acestea fiind grav periclitate“, se arată în nota de fundamentare către Guvern. De asemenea, Consiliul Judeţean a cerut 179 de mii de lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială, în vederea achitării unor facturi, printre care şi cele pentru gaz, curent, lemne, apă, canal, dar şi unele aferente altor servicii cum ar fi cele de pază sau IT.

Municipiul Reşiţa a primit 5 milioane de lei pentru că, se arată în nota de fundamentare, „se confruntă cu un blocaj financiar determinat de: necesitatea redirecționării resurselor financiare pentru combaterea efectelor pandemiei; necesitatea achiziționării de echipamente de protecție sanitară, aparatură medicală, dezinfectanți și medicamente; luarea unor măsuri urgente privind prevenirea răspândirii infecției, cu caracter excepțional, generând cheltuieli suplimentare; necesitatea asigurării resurselor financiare pentru cofinanțarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă de la Uniunea Europeană, precum și asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile; scăderea încasărilor la bugetul local al Municipiului Reșița, coroborate cu închiderea sau funcționarea cu dificultate a unor afaceri locale a condus la rămânerea fără lichidităţi şi, implicit, la imposibilitatea plăţii utilităţilor, salariaţilor şi a furnizorilor; sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și pentru cheltuielile descentralizate au fost limitate ca urmare a constrângerilor bugetului de stat care, la rândul lui, a trebuit să suporte cheltuielile neprevăzute cu combaterea pandemiei de coronavirus“.

Astfel, Primăria Reşiţa are nevoie, printre altele, de 1 milion de lei pentru plata facturilor restante către diverşi furnizori, de 950 de mii de lei cu titlul de subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț în transportul public și de 750 mii lei pentru salariile și indemnizațiile persoanelor în caz de invaliditate şi altele.

FOTO: Arhivă

JCS-Nina Curiţa