Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Şi în acest an şcolar, bursele REPOP destinate elevilor din învăţământul liceal de zi, învăţământ dual şi profesional, vor fi susţinute de la bugetul local! 

De curând, în şedinţa ordinară a aleşilor locali, un punct dezbătut a fost cel referitor la aprobarea metodologiei de acordare a burselor REPOP elevilor din unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Reşiţa, cazaţi în căminele şcolare. Conform prevederilor legale, aceste burse se acordă lunar din bugetul local, sumele acoperind cazarea şi trei mese pe zi elevilor de la Colegiul Tehnic, Colegiul Economic şi al Banatului Montan, Liceul Teologic Baptist şi Liceul Teoretic „Traian Vuia“.

Potrivit hotărârii de consiliu local aprobată recent, pentru a putea beneficia de aceste burse, elevii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii: să aibă domiciliul în afara municipiului Reşiţa, să fie cazaţi într-unul din căminele şcolare, să nu aibă mai mult de 10 absenţe nemotivate şi să nu aibă abateri disciplinare care atrag scăderea notei la purtare. Nu vor beneficia de burse REPOP, elevii care fac naveta zilnic, iau doar masa în cantinele şcolare sau abandonează cursurile şcolare.

Potrivit reprezentanţilor administraţiei publice locale, acordarea burselor REPOP reprezintă o formă de sprijin material, vizând diminuarea absenteismului, a abandonului şcolar, precum şi atragerea tinerilor către Reşiţa.

JCS-Nicoleta Moraru