Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Joi, 31 iulie, este ultima zi până la care la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se mai pot depune cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină  achiziţionate şi utilizate în trimestrul II al anului 2014.

Cererea trebuie să fie însoţită de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziționate şi utilizate aferente trimestrului respectiv precum şi de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor. Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt persoanele juridice şi persoanele fizice care se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, conform Ordonanţei de Urgență nr. 44/2008.

Pentru sectorul vegetal, odată cu cererea trimestrială de plată se va depune şi copia cererii unice pe suprafaţă sau documentul care atestă înscrierea în Registrul plantaţiilor viticole.

Cei îndreptăţiţi să primească această formă de subvenţie sunt obligaţi să utilizeze cantităţile de motorină achiziţionate cu acciza redusă strict în scopul destinat conform prevederilor legale.

R.B.N.