Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Conform calendarului de desfăşurare a înscrierii în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013, în această perioadă se desfăşoară întâlniri pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor de grădiniţă care, de la toamnă, vor fi cuprinşi în învăţământul primar.După cum ne-a declarat insp. şc. gen. Adrian Doxan, „vom constitui echipe de experţi şi vom face evaluări pentru a afla părinţii dacă e mai bine să-şi înscrie copiii în clasa I sau în clasa pregătitoare“. Cu această ocazie se va realiza recensământul viitorilor „boboci“ şi se vor înregistra opţiunile părinţilor referitoare la nivelul de clasă la care solicită înscrierea, clasa I, respectiv în clasa pregătitoare, dar şi la unitatea de învăţământ solicitată.

Acest recensământ are rolul de a estima numărul de clase necesare pentru următorul an şcolar. La alocarea numărului de clase pregătitoare şi de clasa I, se va ţine cont de numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, de opţiunea părinţilor de a-şi înscrie copiii în clasa pregătitoare sau în clasa I şi de participarea, respectiv neparticiparea, în anul şcolar 2011-2012, a acestor copii la învăţământul preşcolar.

De asemenea, înscrierea se va face ţinând cont şi de arondarea străzilor la unităţile de învăţământ sau de cea mai bună oportunitate educaţională identificată. Recensământul copiilor din fiecare circumscripţie şcolară şi înregistrarea opţiunilor părinţilor acestora vor fi finalizate în 19 februarie, urmând ca în 2 martie să fie afişat nivelul de clasă la care vor fi înscrişi copiii, conform rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice. Începând cu această dată va începe prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare şi în clasa I.

Această etapă este rezervată copiilor ai căror părinţi doresc înscrierea în şcoala de circumscripţie. Părinţii care doresc înscrierea în altă circumscripţie şcolară vor putea depune cererile, după afişarea locurilor rămase libere, în a doua etapă de înscriere, în perioada 20-27 martie.

Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la 31 august 2012 inclusiv, se pot înscrie în clasa I. În schimb, cei care vor avea vârsta de 6 ani împliniţi până la 31 august 2012 inclusiv, pot opta pentru clasa pregătitoare sau clasa I, la cererea scrisă a părinţilor. Copiii care vor împlini 6 ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2012, se pot înscrie la grădiniţă, în grupa mare, sau în clasa pregătitoare, la solicitarea scrisă a părintelui, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a acestei clase.

Lavinia Predescu

Adaugă comentariu