Caraş-Severin, Romania
Tag

dognecea

Browsing

ADVERTORIAL. Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dognecea anunță finalizarea proiectului cu titlul „Asigurarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al cladirilor publice si a iluminatului public din Comuna Dognecea”, cod SMIS 161592, depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul Specific 11.2: Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale.

ADVERTORIAL. Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dognecea anunță finalizarea proiectului cu titlul „Înființare Centru Comunitar Integrat comuna Dognecea”, cod SMIS 149452, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea Infrastructurii de sănătate și sociale, Operațiunea 8.1B: Centre comunitare integrate.

DOGNECEA. Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dognecea anunță demararea proiectului cu titlul „Asigurarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al cladirilor publice si a iluminatului public din Comuna Dognecea”, cod SMIS 161592, depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul Specific 11.2: Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale.