Caraş-Severin, Romania

FÂRLIUG – Lucrările necesare înlocuirii actualului pod ar necesita aproximativ şapte luni de activitate efectivă!

Potrivit memoriului de prezentare al proiectului, publicat spre consultare de Agenţia pentru Protecţia Mediului, podul peste râul Tău aflat în discuţie a fost calamitat în 2020 şi 2021. În plus, nu mai conferă nici siguranţă în exploatare, suprastructura alcătuită din profile metalice laminate cu podină de lemn prezentând un nivel de degradare ridicat şi o capacitate portantă limitată. „În situaţia în care acest pod ar deveni inutilizabil, localitatea ar deveni parţial fragmentată, întreruperea legăturii rutiere zonale având implicaţii socio-economice majore. Înlocuirea acestui pod se înscrie în politica de modernizare a infrastructurii de transport (drumuri, poduri) de pe teritorului localităţii, asigurând totodată continuitatea străzii Rurale, recent modernizată.“, a explicat primarul comunei Fârliug, Adriana Elena Sărăor.

Lucrările în valoare de circa 2,9 milioane de lei, finanţate majoritar de către Compania Naţională de Investiţii prin „Programul naţional de construcţii de interes public sau social“, vor necesita circa şapte luni de activitate efectivă, potrivit estimării proiectanţilor. Pe durata execuţiei lucrărilor se va putea folosi un alt pod, cel de pe DJ 587, aflat la circa 150 m în amonte. Potrivit documentaţiei, structura de traversare va avea o singură deschidere de 17,5 metri, realizată din elemente prefabricate din beton precomprimat.

Având în vedere configuraţia amplasamentului, lăţimea părţii carosabile a străzii modernizate şi intensitatea redusă a traficului, s-a optat pentru un gabarit care să cuprindă o singură bandă de circulaţie, două trotuare cu lăţimea de un metru, mărginite de parapeţi de 0,25 m. Cum podul este aşezat pe curbele traseului străzii Rurale, s-a optat pentru supralărgirea părţii carosabile, astfel că lăţimea totală a tablierului va fi de 7,2 metri. Complementar, vor fi executate şi alte lucrări, cum ar fi decolmatarea şi reprofilarea albiei râului Tău în vederea protejării împotriva eroziunii, pe o lungime de circa 35 de metri în axa văii.

JCS-Walter Fleck