Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Potrivit unei hotărâri a Consiliul Local Reşiţa, zilele trecute au fost aprobate drepturile personalului voluntar din cadrul Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. Aceste facilităţi sunt acordate de către administraţia locală pe toată perioada cât personalul are calitatea de voluntar, în baza unui contract de voluntariat, în conformitate cu legislaţia în vigoare!

Scopul acestei decizii a municipalităţii a fost, de fapt, participarea cât mai multor cetăţeni la acţiunile civice şi intervenţiile de pe raza municipiului Reşiţa.

Facilităţile acordate în baza contractului de voluntariat nu sunt deloc de neglijat: reducerea impozitului pe o locuinţă aflată în proprietatea voluntarului sau în proprietatea familiei pentru rude de gradul I, unde acesta îşi are domiciliul cu un procent de 30% după primul an calendaristic, cu 40% după al doilea an de contract şi ajungând la un procent de 50% începând cu al treilea an.

Un alt avantaj oferit de municipalitate a fost scutirea de prestările de servicii, dacă voluntarul se află în categoria persoanelor care, potrivit legii, trebuie să presteze acest gen de servicii.

Totodată, s-a hotătât acordarea şi de compensaţii în bani pentru timpul efectiv prestat la intervenţii, dar şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului, în cuantum orar şi diferenţiat pe categorii de funcţii. Şi aici ne referim la o sumă de bani pentru timpul de lucru prestat la o intervenţie, care se calculează la valoarea salariului mediu pe economie, la care se mai adaugă 20% pentru cei de deţin funcţiile de şef de echipă şi 10% pentru ceilalţi voluntari.

Se acordă compensaţii şi pentru timpul efectiv prestat la pregătire, cursuri profesionale şi pentru alte activităţi ale serviciului.

De aceste facilităţi au beneficiat cetăţenii care au avut calitatea de voluntari şi în anii fiscali 2014-2020.

JCS-Nicoleta Moraru

FOTO: Arhivă CAON