Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Încă de la intrarea în vigoare a noilor norme, sindicatul reprezentativ arată greşeli în sistem. Noul Cod de Procedură Civilă a intrat în vigoare vineri, 15 februarie. Acesta, se afirmă, facilitează accesul justiţiabililor la mijloace şi forme procedurale mai simple, îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie, accelerarea procedurii soluţionării cauzelor. Printre noutăţi se află şi mult discutata procedură a medierii.

În scopul degrevării instanţelor de judecată, ceea ce ar avea consecinţe nemijlocite asupra duratei de desfăşurare a procedurilor judiciare, noul Cod de Procedură Civilă prevede în sarcina judecătorului obligaţia de a îndruma părţile din proces spre folosirea procedurii medierii, ca mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor, pe durata desfăşurării acestei proceduri judecata fiind suspendată.

Executivul a stabilit astfel, printr-o ordonanţă de urgenţă, ca termenele pentru intrarea în vigoare a şedinţelor de informare despre mediere în cauze civile să fie 15 februarie, odată cu intrarea în vigoare a Codului de Procedură Civilă, iar pentru sancţiunea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată în cazul neîndeplinirii de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea termenul este 1 august 2013.

Ordonanţa mai prevede că articolul din Codul de Procedură Civilă care oferea posibilitatea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau asociaţiilor de protecţie a consumatorilor să denunţe în instanţă clauzele abuzive şi să le elimine din toate contractele de prestări servicii, inclusiv credite bancare, a fost amânat până la 1 iulie 2013.

În contrapartidă, Federaţia Naţională Sindicală PROJUST, organizaţie sindicală ce reprezintă interesele personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti a emis un comunicat de presă în care aminteşte faptul că instanţele judecătoreşti se vor confrunta cu mari probleme în privinţa aplicării prevederilor noii legislaţii, nefiind pregătite din punct de vedere tehnic, administrativ şi logistic pentru a asigura implementarea prevederilor actului normativ mai sus menţionat.

„Lipsa unei politici transparente în aplicarea Noului Cod de Procedură Civilă, neimplicarea Ministerului Justiţiei şi a Consiliului Superior al Magistraturii în pregătirea sistemului, toate acestea pot conduce la blocarea activităţii instanţelor judecătoreşti, sau, în cel mai «fericit» caz, la nerespectarea termenelor de soluţionare a cauzelor, ceea ce va genera un nou val de nemulţumiri vis-a-vis de justiţia română“, se aminteşte în comunicat. Printre viitoarele probleme au fost amintite stabilirea în sarcina personalului auxiliar de specialitate a unor noi atribuţii, concomitent cu îndeplinirea atribuţiilor din prezent, fără a se suplimenta numărul de posturi de personal auxiliar şi conex din instanţele judecătoreşti.

„Remarcăm existenţa unui risc foarte mare de blocare a activităţii instanţelor sau de creştere a timpului de soluţionare a cauzelor, ambele aspecte fiind în totală contradicţie cu scopul declarat al Noilor coduri, respectiv de reducere a duratei de soluţionare a cauzelor“, se mai aminteşte în poziţia Projust, alături de lipsa pregătirii profesionale organizate în privinţa aplicării noilor coduri. Aceştia mai acuză echipamentele IT insuficiente, neperformante şi neactualizate raportat la noile cerinţe impuse de Codul de procedură civilă, dar şi posibila lipsă a instruirii personalului Poştei Române cu privire la noile modalităţi privind comunicarea actelor procedurale ale instanţelor, instituite prin noul Cod de Procedură Civilă.

„Federaţia Naţională Sindicală Projust face apel şi pe această cale către factorii responsabili şi decizionali (Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Parlamentul României) să identifice, în consultare cu partenerii sociali, şi să aplice măsurile necesar a fi luate de urgenţă pentru ca implementarea noilor dispoziţii să constituie un factor de progres şi o îmbunătăţire a calităţii actului de justiţie şi nu o cauză generatoare de blocaje în activitatea instanţelor de judecată“, se mai aminteşte în comunicat.

Flavius Rotariu

Adaugă comentariu