Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Este vorba de câte 20+50 de lei pe zi, pe persoană găzduită, pentru masă și cazare!

Municipalitatea informează că reșițenii care găzduiesc refugiați din Ucraina pot beneficia de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea acestora. Pentru asta, cei interesați trebuie să depună, în primele trei zile lucrătoare ale lunii, o cerere în care să precizeze numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoțită de trei documente: o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere, o copie a actului de identitate al solicitantului și acte care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduiți refugiații.

„Solicitanții beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, în valoare de 20 de lei pe zi pe persoană găzduită pentru hrană și 50 de lei pe zi pe persoană găzduită pentru cazare. Cererea, însoțită de documentele menționate, se depune la Direcția de Asistență Socială Reșița, situată în Piața Republicii, nr. 44“, informează municipalitatea, detalii putând fi obținute și apelând la numărul 0355/080.242.

În perioada următoare, Direcția de Asistență Socială va verifica dacă informațiile din cererile depuse sunt reale.

JCS-A.M.