Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Încheierea contractului de asociere între Municipiul Reșița și firma din Botoșani are drept obiectiv crearea de noi activități sportive, recreative și distractive de care se pot bucura cetățenii în această iarnă!

Consiliul Local, întrunit în ședința ordinară de la sfârșitul lunii octombrie, a aprobat asocierea Municipiului Reșița prin „Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat” și SC LICHIARDOPOL PARC SRL, în vederea amenajării unui patinoar mobil natural în Parcul Tricolorului.

Patinoarul va avea o suprafață de 25 m x 15 m, reprezentând 375 mp de teren, prin amenajarea acestuia urmărindu-se dezvoltarea serviciilor culturale, sportive și de agrement la nivelul municipiului. Durata contractului de asociere este de 72 de zile, respectiv în perioada 6 decembrie – 15 februarie, existând și posibilitatea prelungirii acestuia printr-un act adițional, încheiat prin acordul celor două părți contractante.

La capitolul obligațiile părților, Municipiul Reșița are îndatorirea de a asigura cheltuielile de funcționare ale patinoarului (energie electrică, iluminat nocturn și apă), de a asigura supravegherea acestuia pe timpul nopții (prin intermediul Direcției Poliției Locale) și de a pune la dispoziția societății contractante suprafața de teren necesară operațiunii de amenajare (prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat). Totodată, resursele umane și financiare necesare folosirii patinoarului de către public vor fi asigurate de către societatea comercială, aceasta fiind obligată și să transporte, monteze, respectiv demonteze piesele necesare construcției.

De cele mai multe beneficii referitoare la accesul pe patinoar se vor bucura atât copiii cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani, cât și grupurile școlare însoțite de către cadre didactice. În cazul celor dintâi, accesul gratuit va fi acordat pe baza certificatului de naștere, iar în privința celei de-a doua categorii, accesul gratuit va fi permis, pe baza unui tabel, de luni până vineri, între orele 10:00 și 12:00.

JCS-S.P.