Caraş-Severin, Romania


Toate acestea au ca obiect reconstituirea dreptului de
proprietate, pentru o suprafaţă de 118
hectare de teren agricol şi 68.019 de hectare de
teren forestier.

Din totalul suprafeţei de fond forestier, 67.247
de hectare se referă la terenurile revendicate de
Comunitatea de Avere din Caransebeş.


Diferenţele de suprafaţă sunt
revendicate pe raza localităţilor
Reşiţa, Bocşa, Moldova Nouă,
Armeniş, Berzovia, Brebu, Brebu Nou,
Domaşnea, Doclin, Ezeriş, Fârliug,
Mehadia, Lăpuşnicel, Teregova, Pojejena
şi Vermeş.


„Comisia judeţeană are competenţa
de a soluţiona contestaţiile formulate de
către persoanele care au cerut reconstituirea sau
constituirea dreptului de proprietate privată
asupra terenului, să valideze ori să
invalideze prin hotărâre măsurile
stabilite de comisiile locale şi să
emită titlurile de proprietate pentru cererile
validate. În eventualitatea apariţiei,
însă, a unor nemulţumiri cu privire la
activitatea desfăşurată de către
comisiile de fond funciar, competenţa de
soluţionare a litigiilor respective aparţine
exclusiv instanţelor de judecată“, a
precizat prefectul judeţului Caraş-Severin,
Octavian Ţunea, preşedinte al Comisiei
Judeţene de Fond Funciar.


Nina Curiţa

[email protected]