Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 3.665/2012 au fost aduse Decontului de taxă pe valoarea adăugată (TVA) o serie de modificări, începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2012.

În formular, au fost introduse referiri distincte la livrările şi la achiziţiile de bunuri şi servicii, fiind inclusă şi o nouă secţiune pentru operaţiunile cu cereale şi plante tehnice pentru care se aplică măsurile simplificate prevăzute de Codul Fiscal. De asemenea, a fost instituită posibilitatea ca persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA, care efectuează în perioada de raportare numai operaţiuni în interiorul ţării să poată opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuţei corespunzătoare din programul de asistenţă pus la dispoziţie pe pagina de internet a ANAF (www.anaf.ro).

În decont nu se înscrie TVA-ul din facturile de executare silită şi nici TVA-ul pentru care se află în derulare o înlesnire la plată. Depunerea decontului se poate face în forma pdf, cu fişier xml ataşat, la organul fiscal competent, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Formularul se completează cu ajutorul programelor de asistenţă ce pot fi descărcate de pe site-ul ANAF.

Adaugă comentariu