Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Cărăşenii care nu şi-au primit cardurile le pot solicita de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate.

Deşi până joi nu se puteau solicita cardurile naţionale de sănătate, o circulară emisă de către preşedintele Casei naţionale a rezolvat două neclarităţi: distribuirea celor care nu au ajuns în posesia asiguraţilor va fi făcută de către casele judeţene şi startul va fi dat vineri, 9 ianuarie 2015.

În realitate, bine aşezate în cutii, după localităţi şi alfabetic, la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin se află 20.008 carduri naţionale de sănătate care nu şi-au cunoscut încă stăpânul. Dintre ele, o bună parte aparţin unor persoane decedate şi mai sunt un set de peste câteva sute, ale unor cetăţeni din alte judeţe.

„De vineri, cărăşenii care nu au primit cardul şi au nevoie de el pot veni cu actul de identitate pentru a completa cererea şi a li se elibera acest instrument. În curând, vom achiziţiona şi cititoare cu ajutorul cărora, conectate la sistemul informatic specializat să rezolvăm o problemă care a apărut deja – carduri blocate din pricina unui cod PIN greşit. Probabil că, pentru o scurtă perioadă de timp, se va merge în paralel pe sistemul vechi şi cel cu card, până la remedierea problemelor inerente. De aceea, vom organiza şi întâlniri cu medicii pentru instruiri privind utilizarea acestui nou sistem“, ne-a declarat Mirela Zeman, director executiv relaţii contractuale la CJAS Caraş-Severin.

Pe de altă parte câţiva medici reşiţeni au susţinut că va fi necesară încă o derogare de la termenul de 1 februarie de la care CNAS anunţase că utilizarea acestor carduri este obligatorie. În urma articolelor apărute zilele trecute în paginile JCS, un cititor ne-a sesizat, în scris, referitor la câteva neclarităţi legate de modul de derulare a acestei campanii naţionale.

„Există un contract între CNAS şi Poşta Română pentru distribuirea cardurilor prin care plata se face în avans de către casele judeţene, iar poştaşul nu are bordero pentru semnătura de primire. Or, potrivit datelor publice, distribuirea prin poştă a unui card este decontată la 2,65 de lei şi ştim că, de exemplu, la Berzovia există o problemă, o mare parte din carduri fiind remise CJAS. Dacă în ţările civilizate se eliberează carduri care sunt europene şi naţionale – un singur instrument pentru ambele cazuri, la noi cheltuielile sunt cel puţin duble. Şi, aşa cum se poate afla de la medicii de familie, aceştia nu au fost instruiţi concret cu privire la inscripţionarea cardurilor, cu demonstraţii practice, cu paşii ce trebuie urmaţi, cu erorpile ce pot apărea şi atitudinea pe care să o ia când apar acestea“, scrie cititorul.

În aceste cazuri am fost asiguraţi că problemele vor fi eliminate pe parcurs. Nu putem decât să sperăm că vor fi eliminate până la termenul – limită de 1 februarie 2015. Şi dacă ne-am bucurat că nu mai sunt cozi la sediul CJAS pentru eliberarea de adeverinţe, există o oarecare posibilitate ca o parte din cei 20.000 de cărăşeni să se grăbească să-şi ridice cardurile sau, dintre cei care nu le-au primit, să solicite adeverinţă care să înlocuiască respectivele acte.