Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Trebuie declarate sumele obţinute din activităţi independente, din agricultură, din chirii, din transferuri de titluri de valoare şi din tranzacţii valutare.

Veniturile obţinute anul trecut din activităţi indepedente, agricultură, cedarea folosinţei bunurilor, transferul titlurilor de valoare sau vânzare-cumpărare de valută trebuie declarate la Finanţe. Persoanele fizice au obligaţia ca pană pe data de 26 mai să depună la Direcţia de Finanţe declaraţia 200 – „Declaraţie privind veniturile realizate din Romania”. Aceasta se depune pentru veniturile realizate din activităţi independente: activităţi comerciale (comerţ, prestări servicii, altele decat cele din profesii libere, practicarea unei meserii), profesii liberale (medic, notar, avocat, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare), drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor).

Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente pentru care impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual şi nu au optat pentru impozitarea finală de către plătitorii de venit. Declaraţia 200 nu trebuie depusă de persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final. Nu au această obligaţie nici persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activităţi indepedente impuse pe bază de norme de venit cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna dcembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticpate. Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe norme de venit şi care, în cursul anului fiscal de raportare îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, vor fi impuşi în sistem real la data respectivă, venitul net anual urmand să fie determinat prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţă contabilă.

Trebuie declarate şi veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile realizate în calitate de proprietare, uzufructuar sau alt deţinător legal. Agricultorii au obligaţia declarării activităţilor agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real: venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii, special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, precum şi din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea pepinierilor viticole şi pomicole şi din altele asemenea. Declaraţia 200 se depune şi de către contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Trebuie declarate şi veniturile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, precum şi veniturile obţinute din operaţiuni de vanzare – cumpărare de valută la termen.

Declaraţia 200 se depune direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin recomandată cu confirmare de primire. Formularul poate fi depus şi online, de către contribuabilii care deţin certificate digitale.

Adaugă comentariu