Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Din cauza finanțării diminuate acordate de București, drumul de legătură nu va fi făcut decât între Muncii și Mociur. Drumul nou cu 4 benzi, lățirea străzii Căminelor la 3 benzi, regândirea intersecției cu Calea Caransebeșului și podurile din zonă mai au de așteptat!

După ce a primit banii pe „Anghel Saligny“, pentru drumul de legătură prin Mociur, municipalitatea s-a mișcat repede și a scos proiectul la licitație pe SICAP. Este vorba despre execuția lucrărilor pentru legătura rutieră între artera principală a Reșiței și Parcul Industrial și zona de regenerare urbană Mociur, în vederea extinderii transportului în comun. Numai că, pentru cele două faze ale executării, municipalitatea avea nevoie de 63 de milioane de lei, dar a primit prin “Anghel Saligny“ doar 43. Așa că autoritatea locală s-a văzut nevoită să amâne faza a doua.

Ioan Popa, primarul municipiului Reșița, ne explică: „Am scos doar prima fază. Cea de-a doua e importantă pentru noul spital județean. Deocamdată mai este timp“.

Potrivit documentelor puse la dispoziție de municipalitate, „terenul pe care se urmărește realizarea investiției este adiacentă cartierului-așezare rezidențială Mociur, pe o fostă platformă industrială dezafectată, poziționată în zona centrală a Reșiței de aproximativ 50 de hectare. Zona face obiectul unor serii de investiții ce urmăresc dezvoltarea eficientă și durabilă a localității: extinderea infrastructurii de transport în comun, reabilitarea și modernizarea fondului locativ existent, reglementarea urbanistică a zonei în vederea creșterii densității locuirii și crearea unui nou pol rezidențial al localității (în contextul deschiderii orașului către atragerea tinerilor în mediul urban), planificarea urbană în vederea reconversiei funcționale a terenurilor construibile ale Reșiței, construirea unui spital județean de urgență care să deservească județul Caraș-Severin, și crearea unei grădini urbane-parc ca loc de agrement și barieră verde accesibilă tuturor reșițenilor. Dezvoltarea rețelei de infrastructuri de transport rutier reprezintă unul dintre programele prioritare ale Municipiului Reșița în vederea atingerii obiectului de dezvoltare comunitară și conectivitate sporită, fiind un factor principal care influențează în mod direct dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate. Prin intermediul investiției se urmărește îmbunătățirea infrastructurii de transport prin realizarea unei infrastructuri rutiere și tehnico-edilitară nouă“.

Potrivit documentului citat, la ora actuală nu există străzi de legătură între Zona Mociur și cartierul Govândari și nici posibilități de traversare a râului Bârzava, altele decât Pasajul Triaj (Intim). Podul metalic de cale ferată industrială amplasat în zona UCM OxyGaz, este în prezent dezafectat și se află într-o stare de degradare avansată, astfel că o intenție de repunere a acestuia în exploatare ca pod de căi ferate sau prin reamenajare ca pod rutier ar implica un efort financiar considerabil, iar eficiența investiției ar fi discutabilă. Pentru crearea unor condiții de deplasare directă și facilă, pietonală, cu bicicleta sau cu mașina, „drumul propus va face legătura între Bulevardul Muncii, în apropierea sensului giratoriu Intim, tronsonul de stradă care străbate parcul Intim și cele două poduri care intersectează râul Bârzava: în zona UCM OxyGaz la km 0+024 și de la km 0+788, de pe platforma industrială Mociur“, se mai arată în documentul citat.

Pentru această primă fază, municipalitatea așteaptă ofertele până în 4 octombrie, criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate-preț. Suma estimată pusă la bătaie este de 42.727.609,17 lei.

Faza a doua, care deocamdată mai poate aștepta, vizează fosta platformă industrială Mociur – UCM Reșița, din vatra orașului, pentru care Nhood are un amplu proiect de dezvoltare, cu funcțiune mixtă, care va cuprinde construcții tip shopping mall, servicii cu funcțiuni de agrement, sport și turism, cu hotel, aquapark, destinat agrementului și activităților sportive în interior și aer liber, clădiri rezidențiale, piață publică și spații verzi. Obiectul principal al Fazei 2 îl reprezintă amenajarea infrastructurii în transport adiacentă dezvoltării urbane de pe platforma Mociur și conexiunile acesteia cu rețeaua existentă, fluidizarea traficului în zonă prin modernizarea infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare adiacente platformei. Și cuprinde reamenajarea intersecției dintre Calea Caransebeșului și strada Căminelor, în vederea asigurării fluxurilor de circulație în intersecție după lărgirea străzii Căminelor la 3 benzi, arteră ce va urma să aibă și spații verzi, și trotuare. Va fi de asemenea realizată o nouă stradă, cu 4 benzi de circulație, spațiu verde median, trotuar și piste de biciclete, dar și un pod peste Pârâul Govândari și două poduri peste Râul Țerova.

Pentru celelalte 19 milioane de lei de care ar mai fi nevoie, aleşii locali întruniți zilele trecute au aprobat cofinanţarea investiţiei cu această sumă ce nu poate fi asigurată de la bugetul de stat.

JCS-Antoniu Mocanu