La Parchetul din Caransebeş intri doar dacă nu depăşeşti temperatura 37,3 - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

CARANSEBEŞ – În contextul prevenirii şi răspândirii COVID – 19, Parchetul de pe langă Judecătoria Caransebeș suspendă audienţele până în data de 31 august 2020!

Justițiabililor li se recomandă să transmită prin poştă, poştă electronică, fax cererile, plângerile, memoriile etc. De asemenea, soluțiile emise în dosare vor fi comunicate prin poştă sau la o adresă de poştă electronică comunicată de către părţi. În cazul în care nu s-au putut înmâna actele de procedură şi a fost afişată înştiinţarea, părțile vor comunica prin mijloace de comunicare la distanță, în cel mult 5 zile, adresa de poştă electronică, nr. de fax, respectiv altă adresă unde urmează să fie recomunicate actele de procedură afişate. De asemenea, în cazul în care, fără motive temeinice, nu se comunică, în termen de 5 zile, adresa de poştă electronică sau nr. de fax, respectiv altă adresă unde se pot comunica actele de procedură, acestea se vor considera comunicate.

Accesul la compartimentele de relații cu publicul se va realiza în urma unei programări prealabile, pentru studierea dosarelor, depunere de înscrisuri în original şi alte situații speciale care justifică derogarea. Justițiabilii vor fi primiți, cu respectarea regulilor de distanțare socială de către grefierul de serviciu potrivit planificării, care îi va conduce şi îi va însoţi în biroul de audienţe situat la parterul unităţii.

„Accesul în sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș, atât pentru personalul propriu cât şi pentru public, se va realiza în urma triajului epidemiologic, realizat de către persoanele care asigură paza şi protecția obiectivului la punctul de control acces. În acest sens, personalul de la punctul de control acces va verifica temperatura tuturor persoanelor care intră în sediu, inclusiv angajaților. În cazul în care temperatura măsurată depășește 37,3º C , în urma a două măsurări consecutive, la interval de 10 minute, nu va fi permis accesul. Nu va fi permis accesul persoanelor care refuză verificarea temperaturii. Purtarea măștilor sau a altor echipamente de protecție este obligatorie pe toată durata în care persoanele se află în sediu. Nerespectarea acestei măsuri conduce la îndepărtarea din sediu a persoanei din afara personalului instituției“, ne-a spus prim-procurorul Maria Colţan.

JCS-N.C.