Caraş-Severin, Romania

CONSTANTIN DAICOVICIU – Ca urmare a unei investiţii ce vizează zonele cu risc ridicat de inundaţii sau ruperi de mal, în ultima perioadă în comuna Constantin Daicoviciu s-au efectuat ample lucrări de decolmatare şi lărgire a albiei pârâului Măcicaş, care străbate satele Prisaca şi Zăgujeni!

Primarul Daniel Boambeş a declarat că această investiţie este foarte importantă pentru comunitate, mai ales că cele două localităţi au avut de suferit de pe urma inundaţiilor de anul trecut.

„Au început lucrările pentru construirea podului peste Măcicaş, care se află la ieşirea din localitatea Prisaca, în vecinătatea staţiei de epurare de aici. Mă bucur foarte mult pentru construirea acestui pod, întrucât satul Prisaca este traversat de acest pârâu, iar cea mai mare parte a locuitorilor sunt nevoiţi să-l traverseze pentru a avea acces la Drumul European 70, pentru a se putea deplasa la serviciu sau pentru rezolvarea unor probleme. Până în prezent, cetăţenii depindeau de un singur pod, situat în zona centrală a localităţii, pod suprasolicitat ca urmare a utilizării lui de către toate autoturismele şi utilajele, şi chiar de camioane de mare tonaj, cu ocazia executării lucrărilor la investiţiile din zonă. Prin construirea şi darea în folosinţă a noului pod, precum şi prin finalizarea lucrărilor de regularizare a pârâului, se asigură locuitorilor satului Prisaca o protecţie în plus în faţa inundaţiilor şi calamităţilor naturale. Pe traseul pârâului Măcicaş, cea mai vulnerabilă zonă în faţa apelor este cea de intravilan a localităţii Prisaca, de aceea regularizarea Măcicaşului a fost proiectată prin consolidarea malurilor pârâului cu piatră de stâncă”, a spus Daniel Boambeş.

Lucrările la regularizarea pârâului Măcicaş se realizează pe o lungime de 8 kilometri, din care 4 kilometri se află în intravilanul satelor Prisaca şi Zăgujeni, iar 4 kilometri în aval de Prisaca, la vărsarea Măcicaşului în râul Timiş, în extravilanul localităţii.

JCS-Gabi Berger