Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Primăria anunță sesiunea de selecție a unor programe, proiecte și acțiuni culturale adaptate contextului specific anului 2024!

Granturile R.E.Ș.I.Ț.A, pentru care sunt invitați să aplice persoanele fizice autorizate, asociațiile, fundațiile, instituțiile publice care nu sunt subordonate Primăriei Reșița, societăţile comerciale care derulează activități culturale sau educaţionale, beneficiază de un buget total de 200.000 de lei. „Ele se adresează tuturor domeniilor culturale – artele spectacolului (teatru, dans, muzică), arte vizuale (care includ, dar nu se limitează la: pictură, sculptură, design, grafică, arte decorative, street art, fotografie, instalații, video art, artă digitală și noile media, film), educație prin cultură, intervenție culturală și urbană, patrimoniu și arhitectură și promovarea culturii scrise. De asemenea, programul de finanţare încurajează abordările interdisciplinare și colaborative. Pentru a fi eligibile, proiectele culturale propuse trebuie să asigure o co-finanţare de minimum 10% din bugetul proiectului.“, anunță Primăria, într-un comunicat.

Cât despre majusculele din titlu, acestea semnifică direcțiile care s-ar dori acoperite prin oferte, după cum urmează: R – regenerare urbană prin cultură, recuperarea memoriei colective, reconectarea tinerilor reșițeni cu comunitatea și orașul; E – educația prin cultură, estetica urbană și rolul major al artei în educația urbană; S – susținerea și stimularea accesului la cultură, smart-city; I – inovarea culturală, istoria culturală a orașului, implicarea comunității, identitate locală, identitate culturală, inițiative culturale; T – tradiție, tineret, turism cultural, transformare digitală; A – antreprenoriat în cultură, armonie, arta și rolul ei major în sustenabilitatea conceptului de oraș verde.

Regulamentul și condițiile ce trebuiesc îndeplinite sunt detaliate pe portalul www.primariaresita.ro, de unde poate fi descărcat și modelul cererii de finanțare, care va trebui depusă până cel târziu în 6 august, pentru a putea participa la selecție.

JCS-Walter Fleck

Adaugă comentariu