Quantcast
In cautarea unei meserii - Caon.ro
Caraş-Severin, Romania
REŞIŢA – Corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de dezvoltare economică şi socială favorizează creşterea şanselor de ocupare a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic.

Având în vedere necesitatea adaptării ofertei de formare profesională prin învăţământul profesional la solicitările operatorilor economici, pe baza nevoilor pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, începând cu anul şcolar 2015-2016, operatorii economici au posibilitatea solicite şcolarizarea elevilor din învăţământul profesional cu durata de trei ani, în diferite calificări profesionale.
Astfel, operatorii economici vor transmite în scris la Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin solicitarea de şcolarizare, până la data de 22 decembrie. Ulterior, aceştia vor încheia contracte-cadru cu unităţile de învăţământ partenere sau cu unităţile de învăţământ desemnate de către ISJ în situaţia în care nu au deja un parteneriat cu una sau mai multe unităţi de învăţământ, până la data de 16 ianuarie 2015. Conform prof. Ion Moatăr, atât Procedura cât şi Solicitarea de şcolarizare în învăţământul profesional cu durata de trei ani se găsesc la adresa www.isj.cs