Caraş-Severin, Romania

ADVERTORIAL. Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Slatina-Timiș anunță demararea proiectului cu titlul „Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Școala Gimnazială Slatina-Timiș, Comuna Slatina-Timiș, jud. Caraș-Severin”, cod SMIS 145419, depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Beneficiar: Comuna Slatina-Timiș

Valoarea totală a proiectului: 265.149,19 lei

Valoare finanțare nerambursabilă din FEDR: 264.034,19 lei

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea echipamentelor si dispozitivelor necesare elevilor si cadrelor didactice in vederea protejarii sanatatii acestora si pentru a limita raspandirea virusului SARS-CoV-2 in comunitate, aceasta actiune contribuind in mod direct la asigurarea unei capacitati adecvate de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu noul coronavirus.

Proiectul are ca și obiective specifice, următoarele:

 1. Asigurarea unui număr de 33.480 măști de protecție pentru 186 de elevi înscriși în unitățile de învățământ de stat din comuna Slatina-Timiș și asigurarea unui număr de 3.780 măști de protecție pentru un număr de 19 cadre didactice.
 2. Asigurarea unui număr de 27 de viziere de protecție pentru cadrele didactice care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de învățământ din Comuna Slatina-Timiș.
 3. Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din comună cu 738 litri dezinfectant de mâini pentru elevii și cadrele didactice din aceste unitati de învățământ.
 4. Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din Slatina-Timiș cu 1.260 litri dezinfectant de suprafețe pentru igienizarea spațiilor aferente acestor unități de învățământ.
 5. Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din comună cu un număr de 14 nebulizatoare sterilizării aerului.
 6. Asigurarea unui grad ridicat de protecție a elevilor și cadrelor didactice împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 și, totodată, asigurarea condițiilor necesare pentru limitarea infectării și transmiterii virusului SARS-CoV-2 intre participanții la activitatea didactică (elevi și cadre didactice), dar și în comunitățile din care aceștia provin.
 7. Implementarea proiectului, urmată de realizarea monitorizării și raportării derulării proiectului.
 8. Promovarea proiectului și realizarea activității de informare cu privire la acesta.
 9. Realizarea unui raport de audit al proiectului.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. Cei 186 de elevi și cele 19 cadre didactice primesc măștile de protecție necesare, în vederea asigurării unui grad sporit de protecție împotriva infectării și de limitare a răspândirii virusului.
 2. Cele 19 cadre didactice primesc viziere de protecție reutilizabile in vederea asigurării unui grad sporit de protecție împotriva infectării și de limitare a răspândirii virusului.
 3. Cele 4 unități de învățământ preuniversitar din comună sunt dotate cu 738 litri dezinfectant de mâini pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea în aceste unități, în vederea asigurării unui grad sporit de protecție împotriva infectării și de limitare a răspândirii virusului.
 4. Cele 4 unități de învățământ preuniversitar din comuna Slatina-Timiș sunt dotate cu 1.260 litri dezinfectant de suprafețe pentru igienizarea spațiilor aferente acestor unități de învățământ.
 5. Cele 4 unități de învățământ preuniversitar de pe raza comunei sunt dotate cu 14 nebulizatoare în vederea sterilizării aerului din aceste unități.
 6. Va fi asigurat un grad ridicat de protecție a elevilor și cadrelor didactice împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 și, totodată, vor fi asigurate condițiile necesare pentru limitarea infectării și transmiterii virusului SARS-CoV-2 între participanții la activitatea didactică (elevi și cadre didactice), dar și în comunitățile din care aceștia provin.
 7. Proiectul este implementat și este realizată monitorizarea și raportarea derulării proiectului.
 8. Proiectul este promovat și activitatea de informare cu privire la acesta este realizată.
 9. Proiectul va beneficia de realizarea unui raport de audit.

Data începerii proiectului: 01.10.2020

Data finalizării proiectului: 31.10.2022 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Comuna Slatina – Timiș

primaria@slatina-timis.ro

0355.401.711

https://slatina-timis.ro