Caraş-Severin, Romania
Tag

lansare proiect

Browsing

DOGNECEA. Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dognecea anunță semnarea contractului de finanțare și demararea proiectului cu titlul „Înființare Centru Comunitar Integrat comuna Dognecea”, cod SMIS 149452, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea Infrastructurii de sănătate și sociale, Operațiunea 8.1B: Centre comunitare integrate.

ADVERTORIAL. Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Slatina-Timiș anunță demararea proiectului cu titlul „Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Școala Gimnazială Slatina-Timiș, Comuna Slatina-Timiș, jud. Caraș-Severin”, cod SMIS 145419, depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Târnova anunță demararea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice a Școlii Gimnaziale Târnova, Comuna Târnova, Județul Caraș - Severin”, cod SMIS 144580, depus în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Cod apel: POC/882/2/4/Îmbunatăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură. Beneficiar:
  Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Carașova anunță semnarea contractului de finanțare și demararea proiectului cu titlul „Înființare Centru Comunitar Integrat în Comuna Carașova, Jud. Caraș-Severin”, cod SMIS 138070, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea Infrastructurii de sănătate și sociale, Operațiunea 8.1B: Centre comunitare integrate. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă
  Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Slatina-Timiș anunță demararea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice a Școlii Gimnaziale Slatina-Timiș, Comuna Slatina-Timiș, Județul Caraș - Severin”, cod SMIS 145260, depus în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Cod apel: POC/882/2/4/Îmbunatăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură