Caraş-Severin, Romania

DOGNECEA. Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dognecea anunță demararea proiectului cu titlul „Asigurarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al cladirilor publice si a iluminatului public din Comuna Dognecea”, cod SMIS 161592, depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul Specific 11.2: Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale.

Beneficiar: Comuna Dognecea

Valoarea totală a proiectului: 3.783.768,54 lei

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.893.137,43 lei

Valoare finanțare nerambursabilă din FC (85%): 2.459.166,82 lei

Valoare finanțare nerambursabilă din Bugetul Național (15%): 433.970,61 lei

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de realizarea unor noi capacităţi de producţie de energie electrică și termică din surse regenerabile de tip solar și aerotermal, în vederea acoperirii consumului propriu al instituţiilor publice de pe raza comunei Dognecea.

Scopul investiției îl reprezintă îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice, stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante, reducerea cantității de combustibil utilizat și reducerea costurilor financiare cu energia termică și electrică.

Proiectul are ca și obiective specifice, următoarele:

  1. Realizarea a 4 instalaţii fotovoltaice noi pentru acoperirea consumului propriu al Școlii Generale, Sediului Primăriei, Școlii Nr. 2, Căminului Cultural din Comuna Dognecea.
  2. Realizarea unui parc fotovoltaic nou pentru acoperirea consumului propriu al iluminatului public.
  3. Echiparea Școlii Generale, Sediului Primăriei, Școlii Nr. 2, Căminului Cultural din Comuna Dognecea cu pompe de caldura.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

  • Îmbunătățirea calității aerului, apei și solului;
  • Reducerea cantității de combustibili utilizați și reducerea dependenței energetice;
  • Îmbunătățirea calității vieții, datorită efectelor de mediu și financiare;
  • Creșterea independenței energetice.

De asemenea, se prevede și îndeplinirea următoarelor:

  1. Realizarea a 4 instalații fotovoltaice noi pentru acoperirea consumului propriu al Școlii Generale, Sediului Primăriei, Școlii Nr. 2, Căminului Cultural din Comuna Dognecea.
  2. Realizarea unui parc fotovoltaic nou pentru acoperirea consumului propriu al iluminatului public.
  3. 3Echiparea Școlii Generale, Sediului Primăriei, Școlii Nr. 2, Căminului Cultural din Comuna Dognecea cu pompe de căldura.

Data începerii proiectului: 01.10.2022

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Comuna Dognecea

dogneceaprimaria@yahoo.com

￿ 0255.236.305

https://comunadognecea.ro