Caraş-Severin, Romania

ADVERTORIAL. Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dognecea anunță finalizarea proiectului cu titlul „Înființare Centru Comunitar Integrat comuna Dognecea”, cod SMIS 149452, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea Infrastructurii de sănătate și sociale, Operațiunea 8.1B: Centre comunitare integrate.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă înființarea unui centru comunitar integrat în comuna Dognecea pentru creșterea accesibilității la serviciile de asistență medical comunitară furnizate integrat cu cele sociale si educaționale, iar obiectivele specifice îndeplinite sunt reabilitarea și modernizarea construcțiilor existente, înființându-se astfel centrul comunitar integrat, cu funcțiunile medicală, socială și educațională, precum și dotarea centrului comunitar integrat creat cu echipamentele necesare pentru desfășurarea activităților specifice funcțiunilor medicală, socială și educațională.

Valoarea totală a contractului de finanțare: 2,133,267.73 lei

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 468.930,00 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 334.950,00 lei

Rezultatele proiectului: În urma implementării proiectului, s-au reabilitat și modernizat clădiri existente, fiind astfel pregatite pentru infiintarea centrului comunitar integrat, cu functiunile medicala, sociala si educationala. Centrul comunitar integrat înființat a fost dotat cu echipamentele necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice functiunilor medicala, sociala si educationala, fiind astfel pregătit pentru prestarea serviciilor comunitare medicale, sociale si educaționale.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii este reprezentat de îmbunătățirea serviciilor sociale disponibile pentru grupul țintă, respectiv întreaga comunitate din Comuna Dognecea. Centrul comunitar integrat este valorificat prin oferirea serviciilor medicale profesionale, serviciilor publice de asistență socială și serviciilor educaționale. Serviciile astfel oferite vor creste vor creste semnificativ calitatea vietii comunitatii, precum si nivelul educational al populatiei prin implementarea principiilor Life Long Learning (invatare pe tot parcursul vietii), iar centrul comunitar integrat va putea organiza evenimente educationale specifice, pe teme de sanatate, oportunitati de ajutor social, formare si perfectionare profesionala si alte asemenea.

Data semnării contractului de finanțare: 29.06.2021

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Comuna Dognecea

Dognecea, Str. Principală Nr. 639,

Jud. Caraș-Severin

dogneceaprimaria@yahoo.com

0255.236.305