Comunicat de presă demarare proiect „Consolidarea capacității unității de învățământ preuniversitar din Comuna Rusca Montană, Județul Caraș-Severin, de gestionare a situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2” - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

RUSCA MONTANĂ. Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Rusca Montană anunță demararea proiectului cu titlul „Consolidarea capacității unității de învățământ preuniversitar din Comuna Rusca Montană, Județul Caraș-Severin, de gestionare a situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”, cod SMIS 148073, depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

 

Beneficiar: Comuna Rusca Montană

Valoarea totală a proiectului: 478.693,40 lei

Valoare finanțare nerambursabilă din FEDR: 477.578,40 lei

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea resurselor sanitare necesare în vederea limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Proiectul are ca și obiective specifice, următoarele:

 1. Asigurarea unui numar de 25.800 masti de protectie pentru 86 de elevi inscrisi in unitatea de invatamant preuniversitar de stat indicata in cadrul sectiunii Grup tinta si asigurarea unui numar de 4.500 masti de protectie pentru un numar de 15 cadre didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat din Rusca Montana
 2. Asigurarea unui numar de 23 de viziere de protectie pentru cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatii de invatamant de stat din Rusca Montana
 3. Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Rusca Montana cu 3.030 litri dezinfectant de maini pentru elevii, prescolarii si cadrele didactice din aceste unitati de invatamant.
 4. Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Rusca Montana cu 2.800 litri dezinfectant de suprafete pentru igienizarea spatiilor aferente acestor unitati de invatamant.
 5. Asigurarea unui numar de 6.000 de manusi sanitare pentru cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de invatamant din Rusca Montana
 6. Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Rusca Montana cu un numar de 9 nebulizatoare necesare sterilizarii aerului.
 7. Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Rusca Montana cu un numar de 9 termometre electronice/digitale necesare verificarii temperaturii corporale.
 8. Asigurarea unui grad ridicat de protectie a elevilor si cadrelor didactice impotriva infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si, totodata, asigurarea conditiilor necesare pentru limitarea infectarii si transmiterii virusului SARS-CoV-2 intre participantii la activitatea didactica, dar si in comunitatile din care acestia provin.
 9. Implementarea proiectului, urmata de realizarea monitorizarii si raportarii derularii proiectului.
 10. Promovarea proiectului si realizarea activitatii de informare cu privire la acesta.
 11. Realizarea unui raport de audit al proiectului.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. Achizitia a 30300 masti de protectie necesare pentru cei 86 de elevi si cele 18 cadre didactice.
 2. Achizitia a 23 viziere de protectie pentru cele 18 cadre didactice.
 3. Achizitia a 3.030 litri dezinfectant de maini pentru elevi, prescolari si cadre didactice in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
 4. Achizitia a 2.800 litri dezinfectant de suprafete pentru igienizarea spatiilor aferente unitatii de invatamant preuniversitar din comuna Rusca Montană.
 5. Achizitia a 6.000 manusi de protectie pentru cele 18 cadre didactice in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
 6. Achizitia a 9 nebulizatoare pentru unitatea de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Rusca Montană.
 7. Achizitia a 9 termometre pentru unitatea de invatamant din Rusca Montană in vederea masurarii temperaturii corporale a persoanelor care intra in aceasta unitate.
 8. Va fi asigurat un grad ridicat de protectie a elevilor si cadrelor didactice impotriva infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si, totodata, vor fi asigurate conditiile necesare pentru limitarea infectarii si transmiterii virusului SARS-CoV-2 intre participantii la activitatea didactica, dar si in comunitatile din care acestia provin.
 9. Depunerea proiectului si asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului
 10. Asigurarea acþiunilor obligatorii privind informarea si publicitatea pentru proiectele finanþate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala.
 11. Asigurarea pistei de audit si certificarea de catre un auditor independent (printr- un raport de audit) a documentelor aferente proiectului.

Data începerii proiectului:  01.10.2020

Data finalizării proiectului: 31.10.2022 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020