Comunicat de presă - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

ADVERTORIAL. Data: 31 Martie 2022! Comunicat de presă privind începerea la data de 24.03.2022 a activităţilor proiectului ”Amenajare terasă”

Beneficiar:  MEMENTO EVENTS G & I  S.R.L., Contract de finanțare nr.M2-21538 din 18.03.2022

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19

Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare

OBIECTIVUL PROIECTULUI – îl constituie menținerea și dezvoltarea activității

VALOAREA TOTALĂ A CONTRACTULUI DE FINANŢARE257.854,725 LEI

VALOAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE A CONTRACTULUI DE FINANŢARE224.221,50 LEI

Data semnării contractului de finanțare: 24.03.2022

Data finalizării proiectului: 23.03.2023                                                                 

MEMENTO EVENTS G & I  S.R.L.

Municipiul  Reşița,  Str.  Calea  Caransebesului  nr.  96, județul Caraș-Severin, Tel.: 0758479849/0726739866,         

E-mail: [email protected]