Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Cererile de plată a ajutorului pentru motorina utilizată în agricultură, aferente trimestrului II al anului 2014, se depun la  APIA Caraş-Severin, până la 31 iulie.
Acestea trebuie să fie însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziționate şi utilizate aferente trimestrului respectiv precum şi de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor. Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt persoanele juridice şi persoanele fizice care se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, conform Ordonanţei de Urgență nr. 44/2008.

Pentru sectorul vegetal, odată cu cererea trimestrială de plată se va depune şi copia cererii unice pe suprafaţă sau documentul care atestă înscrierea în Registrul plantaţiilor viticole.

Plata ajutorului de stat sub forma de rambursare se efectuează trimestrial în anul 2014, în limita cantităților maxime anuale aprobate prin ordin al MADR. În situația în care cantitățile de motorină pentru care se solicită plăți în cadrul schemei de ajutor de stat depăşeşte cantitățile maxime anuale, cuantumul plăţilor se reduce proporţional pentru toate sectoarele.
Ajutorul de stat se acordă sub forma de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 de litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Directorul APIA Caraş-Severin, Dumitru Stepanescu, menţionează că „beneficiarii au obligația să utilizeze cantitățile de motorină achiziționate cu acciza redusă strict în scopul destinat, conform prevederilor legale. De asemenea, aceştia sunt obligaţi să notifice în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare adusă culturii şi suprafeței totale, precum şi orice modificare legată de efectivul de animale/pasări/familii de albine/viermi de mătase sau a cantității de apă ori cazurile excepționale apărute ca urmare a efectelor unor circumstanţe naturale pentru care s-a solicitat determinarea şi acordarea ajutorului de stat“.

R.B.N.

Adaugă comentariu