Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş Severin – Colectare. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759. Nr. 22873/17.07.2017.

Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut faptul că în localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2, cam. 305, et. III, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorilor: 1. Filiala din Reşiţa a Uniunii Artiştilor Plastici din România, dosar executare nr. 4420/2010, cu domiciliul fiscal în localitatea Reşiţa, jud. Caraş-Severin, B-dul. Republicii, nr. 8, cod înregistrare fiscală 10489223, licitaţie care va avea loc în ziua de 07, luna 08, anul 2017, ora 10.00. Licitaţia a-II-a. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Drepturi reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv T.V.A., (lei), Cota TVA Neimpozabil/ Scutit *): Pictură: titlul lucrării ,,Umbra merilor’’, tehnica: Ulei/ pânză, mărime (cm): 70 x 60. Autor: Oancea Adriana, -, 1.425 lei, Neimpozabil; Pictură: titlul lucrării ,,Babacaia Dunare’’, tehnica: Ulei/ pânză, mărime (cm): 70 x 60. Autor: Oancea Adriana, -, 1.425 lei, Neimpozabil; Pictură: titlul lucrării ,,Pojejena 2006’’, tehnica: Ulei/ pânză, mărime (cm): 70 x 60. Autor: Popescu Dumitru, -, 1.425 lei, Neimpozabil; Pictură: titlul lucrării ,,Peisaj pe Nera’’, tehnica: Ulei/ pânză, mărime (cm): 60 x 40. Autor: Popescu Dumitru, -, 1.125 lei, Neimpozabil; Pictură: titlul lucrării ,,Livada cu Meri’’, tehnica: Ulei/ pânză, mărime (cm): 70 x 60. Autor: Popescu Dumitru, -, 1.425 lei, Neimpozabil; Pictură: titlul lucrării ,,Mica Delta – Nera’’, tehnica: Ulei/ pânză, mărime (cm): 68 x 48. Autor: Cotoiu Viorel, -, 1.125 lei, Neimpozabil; Pictură: titlul lucrării ,,Muntele’’, tehnica: Ulei/ pânză, mărime (cm): 70 x 60. Autor: Grama Emil, -, 1.425 lei, Neimpozabil; Pictură: titlul lucrării ,,Pojejena I’’, tehnica: Ulei/ pânză, mărime (cm): 70 x 60. Autor: Popescu Lia, -, 1.425 lei, Neimpozabil; Pictură: titlul lucrării ,,Peisaj pe Nera’’, tehnica: Ulei/ pânză, mărime (cm): 80 x 70. Autor: Cotoiu Viorel, -, 1.500 lei, Neimpozabil; Pictură: titlul lucrării ,,Altar’’, tehnica: acril, mărime (cm): 60 x 53. Autor: Rata Adrian, -, 1.050 lei, Neimpozabil. 2. S.C. Roxamy Company S.R.L., dosar executare nr. 5929/2017, cu domiciliul fiscal în localitatea Reşiţa, jud. Caraş – Severin, str. Sportului, nr. 6A, sc. 1, ap. 13, cod înregistrare fiscală 23639209, licitaţie care va avea loc în ziua de 07, luna 08, anul 2017, ora 12.00. Licitaţia a-II-a. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Drepturi reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., (lei), Cota TVA Neimpozabil/ Scutit *): Autoutilitară Mercedes-Benz, cilindree: 2148 cmc, sursa energie: motorină, an fabricaţie: 2002, nr. înmatriculare: CS-09-RXM – funcţională, -, 13.200 lei, Neimpozabil; Autoutilitară Iveco 35512 Daily, cilindree: 2286 cmc, sursa energie: motorină, an fabricaţie: 2004, nr. înmatriculare: CS-10-RXM – funcţională, -, 14.100 lei, Neimpozabil; Autoutilitară Volkswagen Transporter, cilindree: 1896 cmc, sursa energie: motorină, an fabricaţie: 2001, nr. înmatriculare: CS-11-RXM – funcţională, -, 9.675 lei, Neimpozabil; Autoturism BMW 520D, cilindree: 1995 cmc, sursa energie: motorină, an fabricaţie: 2011, nr. înmatriculare:CS-73-ACD – funcţional, -, 52.050 lei, Neimpozabil. 3. S.C. Rimer S.R.L., dosar executare nr. 7386/2016, cu domiciliul fiscal în localitatea Carasova, jud. Caraş – Severin, str. -, nr. 552B, cod înregistrare fiscală RO24276519, licitaţie care va avea loc în ziua de 07, luna 08, anul 2017, ora 14.00. Licitaţia a-IV-a (reluare licitaţia a-III-a). Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Drepturi reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv T.V.A., (lei) Cota TVA Neimpozabil/ Scutit *): Autoutilitară Mitsubishi, cilindree: 2477 cmc, sursa energie: motorină, an fabricaţie: 2000; nr. înmatriculare: CS-20-RAJ – funcţional, -, 6.000 lei, 19%; Remorcă Humbaur, tip: HT200, an fabricaţie: 1992, înălţime cu prelată 2500 mm, nr. înmatriculare: CS-06-LBM – funcţională, -, 2.850 lei, 19%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzări la licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: 1. oferte de cumpărare; 2. în cazul vânzării la licitaţie dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei + 19% TVA *) – în contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal: 15890276, deschis la Trezoreria Reşiţa – ofertanţii pot constitui şi garanţii, în condiţiile legii, sub forma de scrisori de garanţie bancară; 3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procură specială autentificată); 4. pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 5. declaraţie pe propria răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorilor: Filiala din Reşiţa a Uniunii Artiştilor Plastici din România, S.C. Roxamy Company S.R.L. şi S.C. Rimer S.R.L., urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: -. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informaţii suplimentare cu privire la bunuri se pot obţine consultând componenţa listelor la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-Severin Colectare, Reşiţa, str. Domanului, nr. 2, cam. 305, et. III sau la telefonul 0255.216120, int. 244 sau 424.

Adaugă comentariu