ANUNȚ FINANȚE - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Dosar executare nr. 832/2021. Nr. 32427/15.11.2021. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile.

În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 07, luna 12, anul 2021, ora 11.00, în localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2, se va vinde la licitaţia a I-a, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului: S.C. COMPANYA LSK S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Ocna de Fier, nr. 504, judeţ Caraş – Severin. Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturi reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv T.V.A., (lei), Cota TVA Neimpozabil/ Scutit *), Preţ pornire a licitaţiei, inclusiv T.V.A.: 1. Autoturism Kia Rio, cilindree: 1248 cmc benzină, an fabricaţie: 2018, nr. înmatriculare: CS-93-LSK – stare funcţionare, Nu sunt, 37.120 lei, 19%, 44.173 lei; 2. Autoturism Fiat 500, cilindree: 1242 cmc benzină, an fabricaţie: 2017, nr. înmatriculare: CS-07-LSK – stare funcţionare, Nu sunt, 34.640 lei, 19%, 41.222 lei; 3. Compresor Hercules, putere 3 Kw/ 4 CP, an fabricaţie: 2018 – stare funcţionare, Nu sunt, 3.440 lei, 19%, 4.094 lei; 4. Sistem hidraulic – elevator auto 4 t, marca Wolf, an fabricaţie: 2015 – stare funcţionare, Nu sunt, 5.570 lei, 19%, 6.628 lei; 5. Sistem montat jante Wolf, an fabricaţie: 2011 – stare funcţionare, Nu sunt, 4.640 lei, 19%, 5.522 lei; 6. Maşină echilibrat roti semiautomată TW F 150, an fabricaţie: 2018 – stare funcţionare, Nu sunt, 2.610 lei, 19%, 3.106 lei; 7. Uşă garaj secţională 3×3,5 m, marca MCA, an fabricaţie: 2018 – stare funcţionare, Nu sunt, 3.810 lei, 19%, 4.534 lei; 8. Uşă garaj secţională 3×3,5 m, marca MCA, an fabricaţie: 2018 – stare funcţionare, Nu sunt, 3.810 lei, 19%, 4.534 lei; 9. Uşă garaj secţională 3×3,5 m, marca MCA, cu uşă pietonală, an fabricaţie: 2018 – stare funcţionare, Nu sunt, 4.990 lei, 19%, 5.938 lei; 10. Uşă garaj secţională 3×3,5 m, marca MCA, cu uşă pietonală, an fabricaţie: 2018 – stare funcţionare, Nu sunt, 4.990 lei, 19%, 5.938 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO58TREZ1815067XXX005500, beneficiar Administrația Județeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin, cod de identificare fiscală 15890276, deschis la Trezoreria Municipiului Reşiţa; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procură specială autentică); d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.210522, int. 424.