Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – De curând, în cadrul unei şedinţe de îndată a Consiliului Local Reşiţa, a fost aprobată documentaţia de avizarea a lucrărilor de intervenţie (DALI) la un obiectiv important al oraşului: funicularul!

Consilierii reşiţeni au dezbătut încă o dată un subiect care a stârnit multe discuţii în rândul locuitorilor Reşiţei: funicularul. Proiectul întocmit de o firmă de specialitate prevede reabilitarea tronsonului central al funicularului de calcar şi refuncţionalizarea acestei construcţii emblematice pentru Reşiţa, reconversia făcându-se în activităţi de agrement, zone de promenadă şi activităţi de aventură, bungee jumping şi tiroliană.

Pentru obiectivul de investiţii denumit „Reconversie funicular, activităţi de aventură de aventură şi bungee-jumping“, valoarea totală aprobată de municipalitate conform devizului general este de 38.554.549,80 lei inclusiv TVA, iar principalii indicatori tehnici stabiliţi în proiect sunt grinda cheson, stâlpii (pilonii metalici), culeele, plasa de protecţie şi platformele de acces. Conform proiectului, traversarea oraşului la înălţimea superioară se va face pe cele două punţi, una pietonală, alta de biciclete, ce vor permite conectarea celor două dealuri, Dealul Golului şi Dealul Crucii, care permit o explorare mai facilă a peisajului.

Puntea superioară este destinată bicicletelor şi pietonilor, în special pentru cei care fac jogging sau care caută să exploreze oraşul de la o astfel de înălţime. Accesul la cota acestei punţi se va face de pe dealuri, respectiv din cele două lifturi propuse. Puntea inferioară se doreşte a fi una exclusiv pietonală, fiind protejată de masivitatea grinzii cheson şi de plasa de protecţie de la nivelul traverselor. Protejarea structurii metalice se va face prin grunduirea şi vopsirea anticorizivă, cu respectarea însă a prevederilor GP 035/98.

Principalele obiective nou propuse sunt scările şi pasarelele metalice plasate lateral, lângă estacade, fie peste acestea, pe platformele din beton armat existente. De asemenea, se propune păstrarea celor două estacade şi utilizarea lor în noile condiţii de refuncţionalizare, acestea făcând parte din ansamblul construcţiei inginereşti deosebite a funicularului existent. Plasa de protecţie ancorată de stâlpii metalici precum şi ansamblurile de susţinere a acestei plase (cabluri, tiranţi, grinzi metalice) vor fi dezafectate şi demontate, întregul ansamblu fiind reconstituit din elemente noi, similare sistemului iniţial.

JCS-Nicoleta Moraru