Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor financiar sub formă de vouchere copiilor care practică sportul de performanță, în vederea achiziționării de echipamente sportive!

Beneficiarii de voucher sunt copiii născuți în perioada 01.01.2005 – 31.12.2014, care se legitimează pentru prima dată la un club sportiv deținător de certificat de identitate sportivă, în perioada 08 septembrie 2020 – 30 noiembrie 2020.

Solicitarea acordării voucherului se face pe baza următoarelor documente:

– Cerere pentru acordarea ajutorului financiar sub formă de voucher – anexa nr.1, însoțită de:

– Certificat de naștere (original și copie);

– Act de identitate părinte/reprezentant legal (original și copie);

– Legitimație sportivă (original și copie);

– Declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal – anexa nr. 4.

Cererea de solicitare acordare voucher și declarația pe propria răspundere se întocmesc de reprezentantul legal/tutore al copilului și se depun în vederea centralizării la clubul sportiv la care copilul a fost legitimat.

Pe baza cererilor de acordare a voucherului, cluburile sportive vor întocmi un centralizator, care va fi transmis Direcției Județene pentru Sport și Tineret Caraș-Severin.

Centralizatorul va fi întocmit după verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și documentele justificative anexate. Situația centralizatoare va conține în mod obligatoriu numele, prenumele și codul numeric personal ale copilului în vederea emiterii voucherului, seria și numărul legitimației acestuia la ramura de sport înscrisă în certificatul de identitate sportivă, data eliberării legitimației – anexa nr. 2.

Centralizatorul va fi întocmit în două exemplare și va fi depus la DJST-CS și va conține sub semnătură, în mod obligatoriu, mențiunea: „Sub sancțiunile codului penal pentru fals în declarații, certificăm că datele înscrise în prezentul centralizator corespund cu realitatea”.

Pană în prezent au fost depuse la sediul DJSTCS peste 60 de cereri pentru acordarea de vouchere pentru sportivi la disciplinele sportive: handbal, gimnastică ritmică, volei şi fotbal.

Actul normativ cu anexele aferente se poate consulta pe site-ul: http://djst-cs.ro.

Pentru relații suplimentare, este la dispoziție adresa de mail: [email protected] sau Voina Dorin Petru – Inspector Sport DJST-CS, TEL. 0255/212856.

JCS-Ștefan Moraru