Caraş-Severin, Romania


REŞIŢA – Firmele pot beneficia de stimulente financiare acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a elevilor şi studenţilor

Firmele cărăşene ar putea beneficia de stimulente în această vacanţă de vară, de pe urma angajării tinerilor. Este vorba despre un stimulent financiar lunar, egal cu jumătatea indicatorului social de referinţă (a cărui valoare este, în prezent, de 500 de lei), pentru fiecare elev sau student încadrat în muncă.

Angajarea poate fi pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student căruia i s-a încheiat contract individual de muncă. Angajarea trebuie făcută pe baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial. De asemenea, există şi posibilitatea angajării pe baza unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menţionat, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor.

Nu beneficiază de stimulentul financiar:

a) angajatorii care încadrează în muncă anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii;

b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Angajatorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare la sediul AJOFM Caraş-Severin din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel 0255/212380) sau la sediile Agenţiilor locale şi Punctelor de lucru ale acesteia din judeţ.