Caraş-Severin, Romania

ANINA – Prefectul judeţului, Cristian Gâfu, a emis Ordinul privind constatarea încetării de drept a mandatului primarului Gheorghe Românu!

Ordinul privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al oraşului Anina a fost emis în 10 mai ca urmare a Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1631 din 17 martie 2021.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat că primarul Gheorghe Românu s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 20.06.2012-03.07.2014, deoarece a deţinut simultan atât funcţia de primar al oraşului Anina, cât şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Liceului ,,Mathias Hammer” Anina. Gheorghe Românu a contestat în instanţă raportul de evaluare al ANI, însă Curtea de Apel Bucureşti a respins acţiunea formulată, prin Sentinţa civilă nr. 3589/10.10.2017, rămasă definitivă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1631 din 17.03.2021.

ANI a transmis Prefecturii Caraş-Severin o adresă prin care a comunicat faptul că raportul de evaluare, cu privire la starea de incompatibilitate în care s-a aflat primarul Românu Gheorghe, a rămas definitiv. De asemenea, ANI a solicitat Instituţiei Prefectului să declanşeze procedurile disciplinare faţă de primarul Românu Gheorghe, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, să comunice măsurile dispuse la finalizarea procedurii disciplinare precum şi dacă, după emiterea actului administrativ prin care s-a dispus aplicarea măsurilor disciplinare, persoana sancţionată a formulat contestaţie.

Totodată, Instituţia Prefectului a solicitat un punct de vedere Ministerului Afacerilor Interne cu privire la emiterea ordinului prefectului privind constatarea încetării de drept a mandatului de primar al oraşului Anina. În răspuns, MAI opinează că se impune emiterea ordinului prefectului de încetare de drept a mandatului de primar faţă de Gheorghe Românu. Ordinul Prefectului poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

Gheorghe Românu a susţinut mereu că în acel consiliu de administraţie a fost membru în calitate de părinte, nu de primar şi că a fost neremunerat. „Plec cu capul sus“, a precizat primarul atunci când Înalta Curte a dat sentinţa.

JCS-L.A.