Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – Senatorul Marcel Vela a avut o intervenție pe tema combaterii criminalității informatice în Comisia Uniunii Interparlamentare (UIP)!

Președintele PNL Caraș-Severin, senatorul Ion Marcel Vela, a participat recent la cea de-a 146-a Adunare a Uniunii Interparlamentare. Această ediție a Adunării Uniunii Interparlamentare a reunit delegații parlamentare din 140 de țări, precum și reprezentanți ai adunărilor parlamentare cu statut de observator la UIP, reprezentanți ONU, dar și ai altor organizații internaționale. Din delegația care a reprezentat România a făcut parte și senatorul PNL, Ion Marcel Vela, care a avut o intervenție pe tema combaterii criminalității informatice în Comisia UIP, pentru pace și securitate internațională. Cu acest prilej, președintele PNL Caraș-Severin a pledat pentru o mai bună valorificare a instrumentelor internaționale în vigoare, conform prevederilor Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică (Convenția de la Budapesta) la care au aderat, până în prezent, peste 60 de state din toate regiunile lumii.

Senatorul Vela a precizat: „Oficiul privind Combaterea Criminalității Informatice al Consiliului Europei, cu sediul la București, a derulat deja mai mult de 1400 de activități de asistență în baza Convenției, activități de care au beneficiat peste 140 de state. Date fiind actualitatea și sensibilitatea subiectului, rezoluția adoptată de Adunarea UIP a fost rezultatul unui lung și laborios proces de consultări, de-a lungul căruia au fost analizate și prezentate un număr record de 320 de amendamente ce aparțin țărilor membre, multe dintre ele exprimând puncte de vedere opuse. În urma acestor amendamente propuse a rezultat o rezoluție comună ce marchează următoarele puncte: evidențiază natura globală și relevanța Convenției de la Budapesta și solicită demersuri parlamentare pentru creșterea numărului de adeziuni la acest instrument; subliniază că procesele legislative în materie trebuie sa aibă ca reper fundamental protecția drepturilor omului și să se bazeze pe consultări cu toți actorii implicați, inclusiv sectorul privat, mediul academic și comunitatea tehnică; atrage atenția asupra contribuției în creștere a tehnologiilor informației și comunicațiilor la facilitarea traficului de persoane; recomandă măsuri sporite pentru protecția copiilor în spațiul cibernetic; solicită intensificarea cooperării și asistenței internaționale în domeniul securității informatice.“

La reuniunea Asociației Secretarilor Generali de Parlamente, desfășurată în paralel cu Adunarea UIP, a participat secretarul general al Senatului, Mario-Ovidiu Oprea, membru al Asociației. Programul a inclus dezbateri referitoare la participarea cetățenilor la activitatea Parlamentului, rolul acestor instituții în combaterea schimbărilor climatice și transformarea digitală a lor.

JCS-T.K.