Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – Este ceea ce încearcă să facă un nou demers legislativ reparator pentru cei rămași fără case în vremuri de tristă amintire, după cum spune deputatul liberal Dumitru Rujan!

Oficialul a declarat: „Am votat pentru adoptarea legii prin care susțin măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România! Legea vizează instituirea modalității prin care vor fi evaluate imobilele preluate abuziv, în situația în care nu a fost emisă o decizie de către Comisia Națională sau decizia Comisiei Naționale a fost atacată. Totodată, legea adoptată modifică art.24 din Legea nr.10/2001, în sensul instituirii normei potrivit căreia existența și, după caz, întinderea dreptului de proprietate se prezumă a fi cea recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive, coroborat cu orice alte acte juridice care atestă deținerea proprietății la momentul trecerii în proprietatea statului. Trebuie să facem dreptate și să lăsăm în urmă, definitiv, abuzurile care s-au petrecut în perioada de tristă amintire pentru România.“

Inițiativa facilitează procesul de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din țara noastră. Pentru a lămuri lucrurile, actul normativ stabilește că evaluarea imobilelor se va realiza pe baza grilelor notarilor publici, valabile în anul anterior pronunțării hotărârii judecătorești. În cazul în care nu se poate dovedi preluarea abuzivă a imobilului, dar acesta s-a regăsit sau se regăsește în patrimoniul statului, se prezumă că acesta a fost preluat abuziv. De asemenea, existența și întinderea dreptului de proprietate se prezumă a fi recunoscută în actul sau de autoritatea care a dispus măsura preluării abuzive, coroborat cu orice alte acte juridice care atestă deținerea proprietății la momentul trecerii în proprietatea statului.

JCS-T.K.