Caraş-Severin, Romania

CARAŞ-SEVERIN – În timp ce unele deşeuri sunt gestionate eficient, altele rămân pe stoc deşi ar trebui valorificate!

În primul semestru al acestui an, operatorii economici din judeţ au colectat 23.181 tone de deşeuri municipale, din care au eliminat 19.691 tone şi au valorificat 3.490 tone, potrivit rapoartelor lunare publicate de Agenţia pentru Protecţia Mediului. Ceea ce înseamnă că, lunar, se colectează în Caraş-Severin în medie 3.863 tone de deşeuri municipale, din care se elimină 3.281 şi se valorifică 582, adică în jur de 15%. În ceea ce priveşte deşeurile spitaliceşti, au fost colectate 81,29 tone şi au fost eliminate tot atâtea, media lunară fiind de 16 tone. Când spunem „gestiune eficientă“, ne referim strict la aspectul cantitativ, având cifre clare şi stocuri „zero“ preluate şi predate de la o lună la alta. În lipsa unor date certe, prezumăm că şi sub aspect calitativ eliminarea deşeurilor menţionate s-a făcut tot cu eficienţă.

În ceea ce priveşte celelalte tipuri de deşeuri, a căror colectare este raportată lunar de APM, lucrurile nu stau chiar la fel de bine, constatându-se o diminuare extrem de lentă a stocurilor, ceea ce confirmă faptul că sistemul naţional de reciclare funcţionează deficitar. Trebuie precizat că nu avem în judeţ unităţi de procesare a următoarelor tipuri de deşeuri, astfel că volumele colectate sunt stocate intermediar aici şi transferate în măsura în care pot fi preluate.

Astfel, în acest an s-au colectat şi s-au valorificat în medie, lunar, următoarele cantităţi de deşeuri (în tone): sticlă (29-27, stoc mediu transferat de la o lună la alta – 60); PET (15-13, stoc 108); polietilenă (9-9, stoc 10); hârtie şi carton (58-56, stoc 40); uleiuri uzate (1-2, stoc 72); acumulatori auto (0,7-0,5, stoc 5); anvelope uzate (0,05-0,4, stoc 65); deşeuri lemnoase (868-886, stoc 14.467); deşeuri de echipamente electrice şi electronice (21-22, stoc 19) şi deşeuri textile (0-0, stoc 79).

După cum uşor se poate trage concluzia, nivelul de colectare îl depăşeşte pe cel de valorificare, punând sub presiune componenta de depozitare a stocurilor rămase. Nu în cele din urmă trebuie precizat că toate aceste cifre se referă strict la deşeurile colectate şi contabilizate, cantitatea celor ce ajung lunar în deponee ilegale, improvizate, pe câmpuri, în ape şi păduri, rămânând imposibil de cuantificat.

JCS-Walter Fleck