Măsuri fără precedent: Jandarmii au în mâini pâinea şi cuţitul justiţiei! - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

CARAŞ-SEVERIN – Cea mai înaltă instanţă de judecată din Banatul Montan, Tribunalul Caraş-Severin, impune măsuri fără precedent, sub presiunea Coronavirusului. Iar acestea vizează atât Tribunalul în sine, cât şi Judecătoria Reşiţa şi cei care au contact cu aceste obiective!

Pe scurt, jandarmii vor face un prim triaj al celor care au sau nu voie în clădire, în funcţie de starea de sănătate, iar numărul celor care se vor plimba pe holuri va fi limitat la 30 în cazul Tribunalului și 50 la Judecătorie.

Dar care sunt toate măsurile luate de magistraţii instanţei în scopul prevenirii răspândirii COVID-19, începând din dimineața zilei de 11 martie 2020:

1. Completurile de judecată examinează posibilitatea stabilirii de ore pentru soluționarea cauzelor ori a accesului etapizat al părților şi publicului în sălile de ședință, cu respectarea dispozițiilor legale privind publicitatea ședințelor de judecată.

2. În materie penală se va stabili un interval de timp diferit privind judecarea cauzelor cu inculpați aflați în stare de deținere, de comun acord cu penitenciarele și cu I.P.J. Caraș-Severin, în sensul în care aceste cauze să se judece la intervale de timp diferite de cele care vizează inculpații cercetați în stare de libertate.

3. Personalul din cadrul Compartimentelor Arhivă, Registratură, BIRP, Executări civile și Executări penale, Federații și sindicate beneficiază de mănuși și măști de protecție de unică folosință și accesul la soluție dezinfectantă pentru mâini.

4. Se va reduce programul cu publicul în cadrul Compartimentelor Arhivă și Registratură din cadrul Tribunalului Caraș-Severin, acesta urmând a se desfășura zilnic, între orele 9,00-11,00. Consultarea dosarului electronic se face în baza parolei atașate citației.

5. Igienizarea spațiilor din cadrul Tribunalului Caraș-Severin se asigură de către personalul de curățenie și de către personalul conex și auxiliar, prin rotație, potrivit planificărilor întocmite de către persoana responsabilă cu protecția muncii, grefierii șefi de secții, respectiv de către grefierul arhivar șef.

6. În scopul prevenirii răspândirii coronavirusului vor fi plasate recipiente cu dezinfectatnt specific la intrarea în sediul Judecătoriei Reșița și al Tribunalului Caraș-Severin pentru utilizarea lor de către toate persoanele care intră în incinte, sub supravegherea organelor de jandarmi.

7. Sălile de judecată vor fi aerisite la intervale de două ore, timp de câte 15 minute.

8. Pe holurile Tribunalului Caraș-Severin, cetățenii, justițiabilii și avocaţii nu vor putea staționa într-un număr mai mare de 30 persoane, iar pe holul Judecătoriei Reșița nu vor putea staționa mai mult de 50 persoane. Se recomandă ca persoanele aflate în incinta sediului instanțelor să stea la o distanță de cel puțin un metru, una de cealaltă.

9. Se interzice accesul în sediul Tribunalului Caraș-Severin și al Judecătoriei Reșița a persoanelor cu privire la care autoritățile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestora. Persoanele aflate în această situaţie, care sunt citate la Tribunalul Caraș-Severin și cărora li s-a acordat deja termen în cunoștință, au obligația de a înștiința completul de judecată în legătură cu această împrejurare, în scris sau prin poșta electronică.

10. Organele de jandarmi care asigură paza sediului Tribunalului Caraș-Severin și al Judecătoriei Reșița vor efectua verificări, prin sondaj, precum și verificarea tuturor persoanelor care prezintă în mod evident o stare generală alterată și simptome comune infecțiilor respiratorii. În cazul interzicerii accesului în sediul instanțelor se asigură informarea de îndată a completului de judecată/compartimentului spre care a declarat că se îndreaptă persoana în cauză, pentru respectarea drepturilor procedurale ale acesteia.

11. Persoanele fără manifestări clinice de infecție respiratorie și care nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la articolele precedente, sunt rugate ca pe toată durata prezenței în instanță să respecte măsurile de igienă și de protecție recomandate de autoritățile naționale competente pentru prevenirea infecției cu Covid-19, virusul gripal sau alte infecții respiratorii transmisibile.

12. Se recomandă justițiabililor și avocaților să utilizeze aplicația electronică a dosarului, pe bază de parole și utilizator și, totodată, să solicite în cererile lor judecarea cauzelor în lipsă pentru a limita deplasarea fizică la sediul instanţei.

JCS-A.M.