Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Fondurile disponibile pentru „Modernizarea exploataţiilor agricole” sunt de 150.000.000 de euro.

Cea de-a XII-a sesiune de depunere a cererilor de proiecte pentru Măsura 121 se va derula în perioada 20 mai – 18 iulie. Măsura poate fi accesată de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, familiale, societate în nume colectiv, societăţile pe acţiuni, cele cu răspundere limitată, cu capital privat sau cele agricole, cooperativa agricolă, grup de producători constituit conform OG 37/2005.

Prin această măsură se pot accesa fonduri pentru: construirea sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de femă; reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol; construirea/modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, sau a serelor şi instalaţiilor de irigat. Măsura mai alocă fonduri şi pentru: achiziţionarea de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje şi alte instalaţii; pentru înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie, dar şi pentru înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni.

De asemenea, fermierii vor mai putea accesa fonduri şi pentru investiţiile de producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei; pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă; investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol; investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică etc.

Proiectele trebuie depuse la sediul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Caraş-Severin, în intervalul orar 09.00 – 14.00.

Roxana Bălan Nafiru