Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – Șeful Direcției Silvice (DS) Caraș-Severin, Ion Tabugan, afirmă cu mândrie că silvicultorii sunt cei mai generoși dintre semeni, întrucât ei muncesc pentru generațiile viitoare. Asta deoarece un copac atinge maximul de randament în 110-120 de ani după ce a fost plantat!

În 2023, silvicultorii din județ vor sădi 707.000 de puieți, iar campania de primăvară este momentul prielnic pentru realizarea a 75% din lucrările dintr-un an. Aceste precizări au fost făcute de șeful DS la începutul lunii plantării arborilor, acțiune care are loc anual între 15 martie și 15 aprilie.

Împăduriri propriu-zise se vor face pe 74 de hectare, iar lucrări de refacere pe altele 73. E greu de spus dacă e mult sau puțin, raportat la cele 324.000 de hectare de fond forestier de stat, dintre care 317.000 de hectare de pădure aflate în administrația Direcției Silvice. „Atât ne cere pădurea la momentul actual!”, afirmă Ion Tabugan adăugând că, până în prezent, personalul celor 17 ocoale silvice din județ a realizat anul acesta împăduriri pe 12 hectare și completări pe 15 hectare. Lucrări care vor continua cu completări pe încă 70 de hectare și refaceri pe trei hectare, am reținut din precizările făcute de directorul tehnic Daniel Poliță.

„În luna plantării arborilor ne implicăm total cu personalul tehnic și voluntari pentru a realiza mare parte a lucrărilor pe care le avem programate pentru anul respectiv. Regenerarea pădurii se face natural și artificial. Natural prin reînnoirea arboretului prin sămânță, ca urmare a lucrărilor pe care le facem, de rărire a arborilor pentru a crea condiții pentru regenerarea naturală în proporție de cel puțin 70%. Este de preferat așa pentru că, din punct de vedere genetic, arborii care apar provin din cei care trăiesc pe locul respectiv și sunt adaptați perfect la condițiile de climă și sol. Regenerarea artificială se face prin semănături directe, plantări sau butășiri.”, am aflat de la Daniel Poliță.

Conform specialistului DS, suprafețele destinate anual pentru a fi împădurite sunt legate direct cu lucrările din anii precedenți. Asta deoarece sunt necesare completări la lucrările din anii anteriori, iar suprafața de pe care s-au tăiat copacii este regenerată natural sau artificial, în totalitate, în maxim doi ani. Plantarea este doar primul pas, lucrările de întreținere durând între patru și șapte ani după plantare, după care urmează lucrările de îngrijire.

Din cele 317.000 de hectare de pădure din județ, 67% sunt culturi care au funcții speciale de protecție, diferența sunt păduri cu funcții de protecție și producție. 58% sunt păduri de fag, urmează rășinoasele și cvercineele cu câte 11% fiecare, iar 14% sunt speciile tari de frasin, paltin etc. În 2023 vor fi plantați 190.000 de puieți de gorun, câte 150.000 de puieți de fag și paltin de munte și 120.000 de puieți de molid. Diferența până la 707.000 este dată de puieții din alte nouă specii de arbori.

JCS-Ionel Ivașcu