Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Totodată, cele nou construite sau modernizate vor fi utilizate conform unui nou regulament!

În baza noii grile adoptate prin HCL nr. 741 din 28 decembrie 2023, vor fi prioritizate dosarele depuse pentru repartizarea unei locuințe sociale în municipiu, informează Primăria Reșița. Exemplificativ, au fost incluse criterii care recunosc și iau în considerare situația persoanelor care-și duc viața în locuințe improvizate, neconforme, fără forme legale, fără acces la utilități de bază, în situații care le pun în pericol sănătatea și siguranța. De asemenea, au fost introduse unele criterii menite să prioritizeze familiile monoparentale, victimele violenței domestice și victimele traficului de persoane, cât și unele care vizează persoanele cu dizabilități sau care suferă de condiții care le afectează mobilitatea și au nevoie de o locuință conformă și adaptată nevoilor prezentate de starea lor de sănătate, cum ar fi rampă de acces, locuință la parter.

Prin HCL nr. 1 din 11.01.2024, a fost adoptat un nou Regulament de Utilizare care se va aplica stocului de locuințe sociale care se află în prezent în curs de construcție sau reabilitare în zonele Mociur și Stavila. Regulamentul este menit să prevină degradarea rapidă a stocului nou construit/modernizat, stabilind clar responsabilitățile chiriașilor și ale Primăriei de a întreține și repara spațiile comune și unitățile locative închiriate. Grilele și Regulamentul au fost elaborate în cadrul proiectului „Locuim împreună în Reșița“, finanțat de GAL Reșița și implementat de primărie, în perioada 2022-2023. A fost un proiect integrat, care a avut peste 200 de beneficiari direcți din zonele Dealu Crucii, Mociur, Stavila, Moara Juracek, Traian Lalescu, Libertății, Rânduri (Orașul vechi muncitoresc), Lend și Colonia Baraj.

JCS-Walter Fleck