Caraş-Severin, Romania


Scopul acţiunii este montarea a două cazane
pe biomasă de 14 MW în vederea producerii de
energie termică. Mai exact acestea vor produce
apă caldă, de 7 MW fiecare, care vor merge
în regim automat şi vor funcţiona
în cascadă.


Cazanele vor funcţiona pe biomasă, alimentate
din cele două depozite ce urmează a fi
construite pe acelaşi amplasament.


Conform grilei de evaluare a impactului se
estimează că activitatea care se va
desfăşura în cadrul centralei termice
va influenţa calitatea factorilor de mediu din
zonă cu un risc în limitele
acceptabilităţii.