Caraş-Severin, Romania

VEST. La Buziaș a avut loc prima ediție a Școlii de Integritate a Consorțiului „Universitaria”, în organizarea Universității de Vest din Timișoara!

Școala de Integritate a Consorțiului „Universitaria” a fost găzduită la prima sa ediție de Universitatea de Vest din Timișoara și s-a desfășurat la Buziaș (județul Timiș), în perioada 14-16 septembrie 2023, ca urmare a deciziei rectorilor universităților din Consorțiu. Școala este continuarea unor eforturi, acțiuni și programe elaborate de CARFIA anual, începând cu anul 2018. Școala este a patra întrunire a reprezentanților cu atribuții în domeniul eticii și integrității academice din universitățile Consorțiului (primele trei întruniri realizându-se în cadrul Școlii de Integritate Carfia, respectiv edițiile 2019, 2021 și 2022).

Reprezentanții universităților din Consorțiu, prezenți în cadrul Școlii, reiterează convingerea că etica și integritatea academice reprezintă o componentă vitală pentru funcționarea corectă a mediului universitar de educare și cercetare.

Prezenta ediție a Școlii s-a concentrat pe realizarea unei hărți a vulnerabilităților Universității în contextul provocărilor inteligenței naturale și artificiale, în raport cu teritoriul realităților de etică și integritate academice, așa cum apar ele în universitățile din Consorțiu. Ca urmare a dezbaterilor realizate, în urma prezentărilor realizate, reprezentanții comisiilor de etică din Consorțiu vor transmite liderilor Consorțiului o serie de propuneri, în vederea analizei și implementării lor la nivelul structurii interuniversitare. „Ne aflăm în fața unei teme extrem de provocatoare și incitante – Provocările Inteligenței Naturale și Artificiale. Am putea numi această tematică, ca, de altfel, întregul context în care trăim și activăm, ca profesori și cercetători, Provocarea 4.0, a celei de-a patra revoluții industriale, în care producția și transferul de bunuri care au mobilizat omenirea pentru prima oară cu peste 250 de ani în urmă, au fost înlocuite de schimbările aduse de noile tehnologii, care șterg liniile de demarcație între lumea fizică, biologică și digitală. Acestea sunt subiecte pe care este imperativ să le formulăm în școală, într-un demers nu doar reactiv, ci și proactiv, pregătind oameni gata să facă față provocărilor erei 4.0, intelectuali înarmați nu doar cu agentivitate, ci și cu gândire critică. Mă bucur că școala de integritate a Consortiului a adus împreună într-adevăr reprezentanți ai tuturor instituțiilor partenere ale Consorțiului „Universitaria”, având drept gazdă Universitatea de Vest din Timișoara, într-un an foarte important și relevant, acela al desemnării orașului drept capitală europeană a culturii, prilej cu care Timișoara şi-a modelat obiectivele din perspectiva influenţei pe care oamenii o au asupra comunităţii în care trăiesc.“, a spus rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea.

Consorțiul „Universitaria” a fost creat în anul 2009, cu sediul la UBB, prin decizia celor patru membri fondatori, reprezentând universitățile istorice ale țării din centrele academice tradiționale (București / Cluj-Napoca / Iași / Timișoara): Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara. În anul 2012, Consorțiul s-a extins cu Academia de Științe Economice din București, o universitate istorică mai specializată, iar din 2021/2022 și cu alte universități deja reprezentative regional și vizibile și cu impact național (Universitatea din Craiova / Universitatea Dunărea de Jos din Galați / Universitatea Lucian Blaga din Sibiu / Universitatea Ovidius din Constanța). Universitatea de Stat din Chișinău este membru cu statut de observator în Consorțiul „Universitaria” din 2018.