Deşeurile inerte de la Km 2 nu au primit aviz de mediu! - Caon.ro
Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – După aprobarea tarifelor pentru deşeurile inerte de la haldina de la km 2, firma care avea în concesiune acest obiectiv renunţă la contract!

Relatam acum câteva ediţii despre depozitul de deşeuri inerte de la haldina de la km 2 din municipiul Reşiţa şi chiar era un lucru benefic faptul că deşeurile provenite din construcţii, demolări şi renovări puteau să fie reciclate în acest depozit, nemaiexistând pericolul abandonării acestora haotic pe domeniul public şi astfel să fie periclitată şi calitatea mediului înconjurător. Şi mai ales faptul că preluarea deşeurilor se făcea în mod gratuit!

Zilele trecute, potrivit unui proiect de hotărâre aflat în mapa consilierilor locali reşiţeni, contractul de concesiune pentru acest depozit s-a reziliat unilateral, prin renunţarea agentului economic care „păstorea“ acest obiectiv. Depozitul de deşeuri trebuia să funcţioneze pe o suprafaţă mare, respectiv 24.568 mp, cu o redevenţă pe an de 5300 euro la cursul valutar din ziua plăţii. Dar firma care avea în concesiune depozitul din Ţerova, printr-o declaraţie notarială dată la un birou notarial din Reşiţa, renunţă oficial la contractul de concesiune din cauză că se află în imposibilitatea obiectivă de a exploata bunul/terenul care face obiectul contractului încheiat cu Primăria Reşiţa în luna septembrie 2019, pe o perioadă de 25 de ani. Concesionarul nu a obţinut autorizaţia de mediu, sens în care se invocă un articol prevăzut în clauzele contractuale prin care să poată renunţa la exploatarea bunului, fără plata unei despăgubiri. Totodată, agentul economic solicită şi radierea dreptului de concesiune din cartea funciară.

Potrivit actului adiţional la contractul de concesiune, firma în cauză avea obligaţia în prima etapă să înfiinţeze o staţie de concasare beton cu scopul de a asigura tratarea corespunzătoare (sortare, reutilizare, reciclare) a deşeurilor provenite din construcţii colectate separat, în procent de minimum 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construire şi desfiinţare, precum şi să-şi achiziţioneze utilajele şi echipamentele necesare pentru desfăşurarea activităţii. Mai mult decât atât, tarifele pentru astfel de activităţi aprobate luna trecută de către Consiliul Local Reşiţa au fost fundamentate, conform contractului, mai întâi de către concesionar, deci din partea administraţiei locale a fost toată deschiderea. Va urma o nouă licitaţie în vederea concesionării terenului de la haldina de la km 2 şi, probabil, se va găsi un nou agent economic care să presteze acest gen de activitate.

JCS-Nicoleta Moraru