Comunicat de presă demarare proiect „Consolidarea capacității unității de învățământ Școala Gimnazială Ciclova Română, Comuna Ciclova Română, Județul Caraș-Severin, de gestionare a situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2” - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

CICLOVA ROMÂNĂ. Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ciclova Română anunță demararea proiectului cu titlul „Consolidarea capacității unității de învățământ Școala Gimnazială Ciclova Română, Comuna Ciclova Română, Județul Caraș-Severin, de gestionare a situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”, cod SMIS 144619, depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

 

Beneficiar: Comuna Ciclova Română

Valoarea totală a proiectului: 456.416,18 lei

Valoare finanțare nerambursabilă din FEDR: 455.301,18 lei

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea resurselor sanitare necesare în vederea limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Proiectul are ca și obiective specifice, următoarele:

 1. Asigurarea unui numar de 26.940 masti de protectie pentru 82 de elevi inscrisi in unitatile de invatamant de pe raza comunei Ciclova Română si pentru un numar de 16 cadre didactice (scoli si gradinite) care isi desfasoara activitatea in cadrul acestor unitati de invataman.
 2. Asigurarea unui numar de 21 de viziere de protectie pentru cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de invatamant de stat din comuna Ciclova Română.
 3. Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Ciclova Romana cu 2.556 litri dezinfectant de maini pentru elevii, prescolarii si cadrele didactice din aceste unitati de invatamant.
 4. Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Ciclova Romana cu 2.900 litri dezinfectant de suprafete pentru igienizarea spatiilor aferente acestor unitati de invatamant.
 5. Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Ciclova Romana cu un numar de 11 nebulizatoare necesare sterilizarii aerului.
 6. Asigurarea unui numar de 1.600 manusi sanitare pentru cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de invatamant de stat din Ciclova Romana

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. Cei 82 de elevi si cele 16 cadre didactice primesc mastile de protectie necesare, in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
 2. Cele 16 cadre didactice primesc viziere de protectie reutilizabile in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
 3. Unitatile de invatamant preuniversitar din Ciclova Romana sunt dotate cu 2.556 litri dezinfectant de maini pentru elevii, prescolarii si cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in aceste unitati, in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
 4. Unitatile de invatamant din Ciclova Romana sunt dotate cu 2.900 litri dezinfectant de suprafete pentru igienizarea spatiilor aferente acestora.
 5. Unitatile de invatamant preuniversitar din Ciclova Română sunt dotate cu 11 nebulizatoare in vederea sterilizarii aerului din aceste unitati.
 6. Cele 16 cadre didactice primesc manusi sanitare in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
 7. Va fi asigurat un grad ridicat de protectie a elevilor si cadrelor didactice impotriva infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si, totodata, vor fi asigurate conditiile necesare pentru limitarea infectarii si transmiterii virusului SARS-CoV-2 intre participantii la activitatea didactica (elevi si cadre didactice), dar si in comunitatile din care acestia provin.
 8. Proiectul este implementat si este realizata monitorizarea si raportarea derularii proiectului.
 9. Proiectul este promovat si activitatea de informare cu privire la acesta este realizata.
 10. Proiectul va beneficia de realizarea unui raport de audit.

Data începerii proiectului:  01.10.2020

Data finalizării proiectului: 28.02.2023

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020