Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Dacă ai diplomă ECDL, sau IC3 GLOBAL STANDARD, nu mai dai proba de competenţe digitale.

Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de Bacalaureat.

Se recunosc şi se echivalează cu proba de evaluare a competenţelor digitale – proba D) din cadrul examenului de Bacalaureat, rezultatele obţinute la examenele ECDL, finalizate cu certificatele ECDL START, ECDL COMPLET, ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC. Nivelul de competenţă digitală corespunzător certificatelor menţionate anterior se stabileşte în utilizator de nivel mediu (pentru posesorii certificatului ECDL START), experimentat (pentru certificatele ECDL COMPLET şi ECDL PROFIL BAC), şi avansat (pentru ECDL PROFIL START BAC). Se recunosc şi rezultatele obţinute la examenele CERTIPORT, finalizate cu certificatele IC3 GLOBAL STANDARD 4. Nivelul de competenţă digitală acordat posesorilor acestui certificat este de utilizator experimentat.

Candidaţii la examenul de Bacalaureat care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, depun la secretariatul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de Bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale o cerere scrisă, însoţită de o copie legalizată a certificatelor menţionate anterior. Şi examenele cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de Bacalaureat.