Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – Echipa de control a DSP Caraș-Severin care a verificat circumstanțele conduitei medico-sanitare ale artistului, admis inițial pentru terapie hiperbară în camera hiperbară a Clinicii Nera din județul Caraș-Severin, a publicat raportul controlului!

În urma evoluției nefavorabile și, în final, a regretabilului deces al îndrăgitului interpret de muzică populară, survenit la Spitalul Județean de Urgență din Reșița, sâmbătă, 6 noiembrie 2021, Direcția de Sănătate Publică din Caraș-Severin s-a autosesizat, iar directorul executiv al instituției a emis o dispoziție în data de 8 noiembrie 2021, prin care s-a stabilit componența unei echipe de control de la nivelul direcției, care include medici specialiști ai Direcției și inspectori sanitari. „Comisia de control a verificat mai multe aspecte: identificarea traseului pacientului și verificarea condițiilor acordării asistenței medicale pentru pacient; îndeplinirea condițiilor de legalitate ale structurilor medicale implicate; îndeplinirea condițiilor de legalitate în practica medicală a medicilor și personalului care au gestionat starea pacientului, urmând, apoi, concluziile și luarea măsurilor legale”, evidențiază comunicatul de presă al D.S.P. Caraș-Severin.

Controlul s-a desfășurat în două etape: în prima etapă, comisia formată dintr-un medic din cadrul Compartimentului Asistență Medicală și Programe de Sănătate și doi inspectori sanitari din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică s-au deplasat la Sasca Montană, în satul Slatina Nera nr. 319 și nr. 325, acolo unde se află sediul SC Clinica Nera SRL. Conform comunicatului, Clinica Nera deține trei autorizații eliberate de DSP Caraș-Severin: una pentru medicina hiperbară, o autorizație sanitară de funcționare pentru cabinet medicină internă și o autorizație sanitară de funcționare pentru punct recoltare probe biologice.

„Deși Clinica Nera funcționează cu un medic specialist în specialitatea psihiatrie care deține atestat de studii complementare în medicina hiperbară eliberat de Ministerul Sănătății, cinci asistenți medicali, un medic primar de medicină de familie și un medic cu specialitatea ORL, la ora și data controlului (10.11.2021, ora 15.55), medicii nu erau prezenți în unitate, deși aceștia trebuiau să se afle acolo, conform orarului afișat, între orele 13 și 18. Trebuie menționat că, la nivelul Clinicii Nera, acordul și consultul medicului pentru tratament hiperbaric sunt realizate online, iar supravegherea pe perioada terapiei se face de către medici cu care unitatea a încheiat contracte de prestări servicii. Ședința durează 70 de minute, incluzând compresia și decompresia”, spun cei de la DSP Caraș-Severin.

Ca urmare a verificărilor întreprinse, a mai fost revelat faptul că nu a fost posibilă identificarea, de către comisia de control, a datelor la care au avut loc interacțiunile dintre solistul de muzică populară și medicul specialist psihiatru, cu atestat în medicină hiperbară, premergătoare admiterii la tratament. De asemenea, nu s-a putut identifica dacă și ce documente medicale au fost solicitate, în afara unui buletin tomografic realizat în 22 octombrie la cererea pacientului, care evidențiază modificări ale celor două arii pulmonare.

„Pacientul este luat în evidență prin intermediul unei «Foi de Observație
Clinică Generală» (FOCG) care este un document-tip pentru unitățile sanitare cu paturi, în timp ce Clinica Nera este autorizată ca și cabinet medical în ambulatoriu. Mai mult, în fișă se menționează și «data internării», ca și cum ar fi vorba de o internare în spital, iar antetul foii a rămas necompletat. Mai mult, foaia de observație era insuficient completată, fără niciun fel de investigații de laborator, mai ales fără o investigație aferentă tratamentului cu anticoagulante pe care îl urma pacientul. Sintetizând, potrivit organelor de control, SC Clinica Nera SRL și Nera Clean Services SRL funcționează ca și cum împreună formează o unitate sanitară cu paturi în care pacienții sunt internați, iar Centrul de medicină hiperbară nu deține nici structura și nici personalul necesar. Supravegherea pacienților încetează, astfel, după ședințele de terapie hiperbară, eventualele complicații sau urgențe fiind lăsate pe seama Serviciului Județean de Ambulanță/SMURD.”, conturează comunicatul.

În a doua etapă a controlului, inspectorii sanitari au regăsit sintagma „spitalizare” în documentele instituției, ceea ce, conform precizărilor Direcției, contravine cu limitele autorizației sanitare deținute. „În curtea imobilului existau două autoturisme de tip ambulanță inscripționate cu sigla Fundației Sfânta Irina, dar, potrivit notelor de relații ale medicilor din clinică, aceștia nu practică acolo medicina de urgență. Unitatea de cazare are 45 de camere, cu 60 de locuri, în trei corpuri de clădire. Grupurile sanitare, lenjeria și cazarmamentul erau corespunzătoare din punct de vedere igienico-sanitar, spălate și dezinfectate cu o firmă de specialitate. Personalul de la blocul alimentar nu a putut prezenta fișe de aptitudine sau dovada absolvirii cursurilor de igienă și nici nu a respectat păstrarea probelor de alimente din mâncarea servită, pentru 48 de ore, conform legislației în vigoare. În plus, așa cum s-a văzut deja, Clinica Nera nu respectă obiectul de activitate înscris în autorizația sanitară de funcționare”, subliniază, în continuare, DSP Caraș-Severin.

Prin urmare, luând în considerare rezultatele activității de control, au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale, în valoare de 80.000 de lei: 30.000 de lei pentru nerespectarea de către personalul unității a protocoalelor și procedurilor medicale, 40.000 de lei pentru nerespectarea obiectului de activitate înscris în autorizația sanitară de funcționare și 10.000 de lei pentru nepăstrarea probelor de alimente, conform legislației în vigoare. În același timp, s-au acordat măsuri și termene de remediere a deficiențelor, pe loc sau într-un termen dat, iar la expirarea acestor termene se vor efectua recontroale.

Încheiem cu o nedumerire: oare DSP Caraș-Severin a efectuat vreun control la Clinica Nera de la inaugurarea acesteia în toamna trecută? Sau aceste deficiențe în activitatea clinicii au fost descoperite abia acum, după ce a fost nevoie să moară un om, din întâmplare, o personalitate?

JCS-S.P.