Chisăliţă a cerut socoteală pentru îngrijirea bătrânilor - Caon.ro
Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – La începutul acestei săptămâni, senatorul PSD de Caraş-Severin l-a interpelat pe Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Constantin Budai. El i-a solicitat acestuia să-i pună la dispoziţie în scris situaţia privind măsurile pentru îngrijirea persoanelor vârstnice cu necesităţi de lungă durată.

Pentru a-şi argumenta interpelarea, Ionuţ Chisăliţă a făcut apel la Nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020, în care se arată că România se confruntă cu o accelerată îmbătrânire a populaţiei, transformările socio-economice, datorându-se schimbărilor demografice fără precedent: „Se estimează că ponderea populaţiei cu vârstă mai mare sau egală cu 65 de ani se va dubla, de la 15 la sută la 30 la sută, până în anul 2060, existând posibilitatea de a exercita o presiune puternică asupra costurilor aferente pensiilor, serviciilor medicale şi serviciilor de îngrijire de lungă durată“.

În acest context, obiectivul numărul trei al Strategiei naţionale vizează „Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele cu necesităţi de îngrijire de lungă durată“ prin crearea sistemului unificat de îngrijire de lungă durată – ÎLD, a reamintit senatorul cărăşean, care i-a cerut Ministrului Muncii să-i răspundă în scris la o serie de întrebări referitoare la ce s-a făcut până în prezent pentru îndeplinirea acestui Plan strategic. Astfel, el i-a solicitat numărul populaţiei cu vârstă mai mare sau egală cu 65 de ani şi situaţia defalcată pe ani din 2015 până în 2020, pe judeţe şi localităţi, precum şi numărul populaţiei cu vârstă mai mare sau egală cu 65 de ani, încadrată la capitolul „necesităţi de îngrijire de lungă durată“, respectiv situaţia la zi, defalcată, tot pe ani pentru perioada 2015 – 2020, de asemenea, pe judeţe şi localităţi.

La punctele trei şi patru ale interpelării, politicianul a fost interesat în mod clar de ceea ce s-a realizat: „3. Care este gradul de îndeplinire a obiectivului strategic numărul 3 din cadrul Strategiei la nivelul tuturor punctelor sale? În acest sens, vă rog să îmi prezentaţi o situaţie detaliată, atât pe puncte, cât şi pe judeţe, respectiv localităţi. 4. În ce a constat până acum şi în ce va consta până la finele anului 2020, fiecare acţiune prevăzutp în Planul strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020 privitor la persoanele cu necesităţi de îngrijire de lungă durată?“. Interpelarea a fost făcută în şedinţa Senatului din data de 25 martie 2019.