Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – Este întrebarea la care au avut de răspuns zilele trecute factorii responsabili, în fața prefectului județului!

Școala și grădinița generează, ca orice spațiu public, un aflux de persoane și, implicit, un potențial aflux de probleme de securitate. Dar cât este de necesară paza umană, în cazul în care neprevăzutul se produce? Este suficient doar elevul de serviciu? Ei, bine, se pare că pe elevul de serviciu se bazează cele mai multe dintre instituțiile de învățământ din județ, dacă este să ne luăm după situația prezentată, zilele trecute, prefectului județului, cu prilejul unei întruniri cu factorii responsabili în domeniu. „Școala sau grădinița nu înseamnă doar locul unde copiii și tinerii studiază pentru a acumula cunoștințe, ci trebuie să fie un spațiu sigur, lipsit de riscuri, care să le asigure formarea și dezvoltarea. În acest context, Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin a organizat o ședință de analiză privind modul în care este asigurată protecția unităților de învățământ“, transmite Cancelaria Prefectului.

La o primă privire, din cele 404 unități școlare care funcționează în județul nostru, în 20 este asigurată pază umană exclusiv, 176 sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, iar 57 dispun atât de pază umană, cât și de sisteme video. Cine ar fi de vină pentru situația care arată clar nepăsare? Primăriile…

„Pentru o monitorizare mai exactă a situației, astfel încât să poată fi luate măsuri acolo unde este necesar, prefectul județului Caraș-Severin, Ioan Dragomir, a solicitat instituțiilor cu atribuții în acest sens să elaboreze o situație cu evenimentele apărute în preajma școlilor, dar și o analiză de risc, precum și să revizuiască planurile comune de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor. De asemenea, primăriilor li se va pune în vedere să prevadă, cu prioritate, în bugetele locale sume pentru paza unităților școlare, cel puțin prin sisteme de supraveghere video acolo unde nu este posibilă asigurarea pazei umane“, a încheiat Cancelaria Prefectului.

JCS-Antoniu Mocanu